Kollage av omslag på material om flerspråkig kartläggning samt SPSM:s monter på bokmässan

Ny metod för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

Det är svårt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos flerspråkiga elever. Ofta misstar man det för svårigheter med att lära sig svenska. Följden blir att många elever blir utan det stöd som de har rätt till.

På bokmässan presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett material som hjälper skolan att upptäcka vilka elever som behöver särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Metoden bygger på samarbete mellan lärare, specialpedagog och moderspråkslärare. Grunden är en kartläggning på elevens modersmål.

Läraren i modersmål är särskilt viktig

- För att förstå vad den flerspråkiga elevens eventuella svårigheter beror på behöver skolan kartlägga elevens alla språk. Därför blir modersmålsläraren en ovärderlig samarbetspartner, konstaterar Elisabeth Lindén, rådgivare på SPSM, som arbetat med kartläggningsmaterialet.

Materialet kommer ursprungligen från Norge, men har anpassats till svenska förhållanden av rådgivare på SPSM. I dagarna kommer översättningar av kartläggningsmaterialet på arabiska och somaliska.

Publicerat torsdag 25 september 2014 Granskat tisdag 19 januari 2016
Föreläsaren Elisabeth Linden

Elisabeth Lindén, rådgivare på SPSM

Materialet om flerspråkig kartläggning presenteras på Bokmässan

Tid: Fredag 26 september, klockan 13.00
Plats: F4