78 miljoner i stöd till utvecklingsprojekt

Nu höjer vi måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning. Hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, har beviljats över 78 miljoner till 127 utvecklingsprojekt fördelat över hela landet. Flera projekt riktar sig till barn och elever med tal och språksvårigheter eller NPF-problematik.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, delar årligen ut SIS-medel, ett bidrag för projekt som ska leda till ökad måluppfyllelse eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. SPSM har fått in över 250 ansökningar till utvecklingsprojekt och beviljat 127 stycken. Ansökningarna visar tydligt att det varken saknas ambitioner eller kreativitet ute i verksamheterna.

Snart dags för nästa ansökningsomgång

Redan nu är det dags att börja förbereda ansökan om stöd till särskilda insatser i skolan, så kallade SIS-medel. Inför ansökan behöver ni göra en kartläggning av behovet av ett projekt. Projektet ska utveckla lärandemiljön för barn eller elever med funktionsnedsättning. Ansökningsperioden börjar i maj och senast den 31 augusti ska ansökan vara inne.

Publicerat fredag 3 februari 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018