Skrivbord med en datorskärm där en person sitter vid tangentbord

Nu öppnar anmälan till höstens nätbaserade kurser

Har du behov av att kompetensutveckla dig inom det specialpedagogiska området på ett flexibelt sätt? Vi erbjuder ett stort antal nätbaserade kurser i höst. 

I vår digitala utbildningsmiljö tar du på ett smidigt sätt del av innehållet i form av texter, filmer och länkar. På kursplatsen delar du erfarenheter och processar innehållet tillsammans med andra kursdeltagare i ett kollegialt lärande.

Arbetar du inom förskolan har du tre kurser att välja på: "Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete" riktar sig till dig som förskolechef och specialpedagog. Till "Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken", är förskollärare välkomna och även till "Förskolan, lek, utveckling och lärande"

Kursen "Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning" riktar sig till dig som rektor, specialpedagog eller lärare inom alla former av vuxenutbildning. Kursen har fokus på lärande, lärprocesser och lärsituationer utifrån individers delaktighet, olikheter och behov.

De efterfrågade kurserna "Att skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshem" och den nya baskursen "Att undervisa elever med språkstörning" återkommer nästa termin. Inom området språkstörning erbjuder vi också en fördjupningskurs samt en kurs riktad särskilt till modersmålslärare, "Språkstörning och flerspråkighet".

Möter du ett barn, elev eller vuxenstuderande med till exempel synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsehinder, dövblindhet eller problematik inom det neuropsykiatriska området, så hittar du också våra kurser som handlar om de pedagogiska konsekvenserna i undervisningen.

Höstens nätbaserade kurser

Publicerat tisdag 15 maj 2018