Nu hittar du DATE på vår webbplats

DATE lärmaterial är framtaget för att göra barn och elever delaktiga i arbetet att utveckla en tillgänglig lärmiljö. Nu finns den webbaserade delen av materialet här på spsm.se.

– Det är Funktionsrätt Sverige som utvecklat materialet, i ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden, och hittills även förvaltat det. Nu tar vi över ansvaret för materialet och flyttar därför det till vår webbplats, säger Berit Engberg, enhetschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och ansvarig för materialet.

DATE för ökad delaktighet

DATE är en förkortning av följande begrepp:

  • Delaktighet
  • Attityder
  • Tillgänglighet
  • Elever

Lärmaterialet, som finns för förskola till gymnasiet, innehåller aktiviteter och lektioner färdiga att använda i klassrummet. Övningarna genomförs med hjälp av elevblad, sagor, PowerPoint-presentationer, pedagogiska berättelser, faktablad, sång och musik, filmer, ljudfiler eller arbetsblad. Det ger pedagoger, barn och elever möjlighet att tillsammans arbeta för en socialt, pedagogiskt och fysiskt mer tillgänglig lärmiljö.

– DATE lärmaterial består av två delar som hör ihop, handledningar och en webbaserad del med material, filmer och ljudinspelningar. Handledningarna finns sedan tidigare att beställa eller ladda ner i vår webbutik och det webbaserade materialet finns nu under Stödmaterial och studiepaket på vår webbplats, berättar Berit.

Tillgänglighetspaketet

DATE lärmaterialet är en del av ett gemensamt tillgänglighetspaket som SPSM och Funktionsrätt Sverige lanserade våren 2014 och som sedan dess reviderats och utvecklats. De andra delarna av paketet är Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning och den nätbaserade kursen Tillgänglig utbildning - så gör vi det möjligt.

Publicerat fredag 19 oktober 2018