Nätbaserade kurser - smidigt och tillgängligt

Funderar du på hur våra nätbaserade kurser går till? Vi har träffat en kursledare och en deltagare för att få svar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuder varje termin ett 30-tal nätbaserade kurser inom olika ämnesområden. Kurslängden varierar från fem veckor upp till en hel termin. De flesta kurser har plats för ca 30 deltagare och målgruppen varierar. Vissa vänder sig till specialpedagoger och lärare, andra till rektorer och övriga skolledare. Kurserna vänder sig till personal inom alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

Kursforum – navet för lärandet

Varje kurs innehåller ett antal moment som deltagarna individuellt läser in genom att titta på filmer, läsa litteratur och webbaserat material. I kursen It för ökad tillgänglighet, matematik ingår fyra moment. En av kursledarna är Per Eriksson, rådgivare och kursledare på SPSM.

– Kursmaterialet vi använder har vi granskat, prövat och ibland även anpassat för våra kurser. Inför varje ny kursstart ser vi över materialet så att det är aktuellt och förtroget med vad både forskning och beprövad erfarenhet säger, berättar Per.

–Kursforum är navet för kursmomenten, här sker lärandet. Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring det material som de läst in. Vi som kursledare är också aktiva och kommenterar inläggen för att föra diskussionen vidare, säger Per.

Du kan även ställa frågor eller lyfta funderingar enskilt under kursen med de kursansvariga. Det gör du i loggboken.

– Här lämnar vi även personlig feedback om man önskar, avslutar Per.

Susanne Bastrup Frank arbetar på Pedagogiskt ResursCentrum som specialpedagog på i Hudiksvall. Hösten 2017 deltog hon i kursen där Per var kursledare. Kursen ges även våren 2018 med start den 19 februari.

– Jag tycker att det är en stor fördel att få medverka i ett kollegialt lärande som omfattar förskola till vuxenutbildning med pedagoger från olika delar av Sverige. Vi har mycket att lära av varandra och jag inspireras i vårt reflektionsforum som vidgar mina perspektiv både i frågor som rör såväl didaktik som metodik.

Kan du rekommendera kursen och kursformen för andra pedagoger?

– Jag rekommenderar kollegor runt om i Sverige att anmäla sig till SPSM:s nätbaserade kurser. Störst behållning får man om man själv disponerar tid i sin kalendern för självstudier och är aktiv i de olika trådarna med att dela med sig av erfarenheter och vara nyfiken på att utveckla och fördjupa de frågeställningar som kommer upp.

Digital utbildningsmiljö – tillgänglig och tydlig

SPSM har en egen digital utbildningsmiljö som är utvecklad och präglad av hög tillgänglighet med en tydlig struktur. Här får du tillgång till material och diskussionsforum. För den som är osäker finns en lathund och en introduktionsfilm om hur man använder kursmiljön. Självklart får du teknisk support om du behöver.

I listan ser du vilka av vårens kurser som fortfarande har platser kvar. Välkommen med din anmälan!

Publicerat fredag 19 oktober 2018