Modersmålsläraren viktig för att identifiera språkstörning

Språkstörning och flerspråkighet heter Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) nätbaserade kurs som startar till våren 2018 för andra gången. Målet med kursen är deltagarna ska kunna kartlägga hur elever använder sig av språk och ge redskap för att stödja flerspråkiga barn och elever i deras språkutveckling.

Hälften av de elever som har en språkstörning är flerspråkiga. För att kunna ge dem en god lärmiljö är det viktigt med tidig upptäckt och tidigt stöd. Skolan behöver ofta stöd i att identifiera språkliga svårigheter på modersmålet. Här kan modersmålsläraren vara avgörande.

– I arbetet med att kartlägga flerspråkiga barns språkutveckling har modersmålsläraren många gånger en viktig roll tack vare att de möter dessa barn tidigt, berättar Marika Habbe, logoped på Resurscenter Tal och språk på SPSM. Tillsammans med kollegan och rådgivaren Mia Walther är hon kursledare på den nätbaserade kursen Språkstörning och flerspråkighet.

Språket – grunden till allt lärande

Forskning visar att det går bättre att lära sig ett andraspråk, om man samtidigt får en bra grund i sitt förstaspråk. De båda språken kan då fungera som stöd för varandra, och behöver inte innebära att språken konkurrerar med varandra.

Chanapol Kaewthep arbetar som studiehandledare och modersmålslärare i Åkersberga norr om Stockholm. Just nu studiehandleder han nio elever på sex olika skolor i kommunen och han deltog på kursen Språkstörning och flerspråkighet under hösten 2017.

– Jag sökte kursen eftersom jag haft elever som haft svårigheter att lära sig läsa och jag har inte haft verktygen för att hjälpa dem. Tack vare kursen kan jag bemöta och stödja dem bättre, säger Chanapol.

Översättning av kunskapskraven till thailändska

För att föräldrarna bättre skulle kunna förstå kunskapskraven i skolan översatte Chanapol dessa på eget initiativ.

– Eleverna har många olika utmaningar. Att prata hemma är en sak men att läsa och skriva är en annan. Och nu kan jag bättre förklara vad som krävs, både för elever och för föräldrar, avslutar Chanapol.

Mer om Flerspråkighet och språkstörning

Publicerat fredag 19 oktober 2018