Modersmålslärare och fritidsmiljö fokus i höstens nya kurser

Nu kan du anmäla dig till Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSMs) nätbaserade kurser som startar i höst. Välj bland ett trettiotal kostnadsfria kurser där du får handledning av våra engagerade och duktiga kursledare. Ta även chansen att skapa ett bra nätverk tillsammans med dina kurskamrater.

Förutom etablerade och uppskattade kurser inom till exempel it i lärandet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inom hörselområdet erbjuder vi två efterlängtade nya kurser:

Att möta elever med funktionsnedsättning på fritidshem

Vilka krav och regelverk gäller för fritidshem utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv? Du får del av forskares syn på verksamheten på fritidshemmen. Under kursen väljer du som deltagare en funktionsnedsättning och gör därefter en kartläggning och plan på anpassning. Planen ska utgå från någon av följande miljöer: pedagogisk, fysisk eller och social gällande en elev i fritidsverksamheten.

Språkstörning och flerspråkighet

Kursen riktar sig till modersmålslärare och ger grundläggande kunskaper för att kartlägga flerspråkiga elevers språkutveckling på modersmålet, i syfte att bättre kunna upptäcka specifika språkliga svårigheter.

–Cirka hälften av de elever som har en språkstörning är flerspråkiga. För att kunna ge dem en god lärmiljö är det viktigt med tidig upptäckt och tidigt stöd. Skolan behöver stöd i att identifiera språkliga svårigheter på modersmålet och där har modersmålsläraren som ofta möter dessa elever tidigt, en viktig roll, berättar Mia Walther, kursledare och rådgivare vid Resurscenter Tal och språk på SPSM.

Länk till höstens kursutbud

Översättningar kommer inom kort.

Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018