Missa inte våra nätbaserade kurser våren 2017

Nu kan du anmäla dig till våra nätbaserade kurser som startar under våren på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Kurserna genomförs i vår digitala utbildningsmiljö SPSM Fortbildning under ett antal veckor.

Vi erbjuder en flexibel studiesituation där du tar del av filmer och dokument på kursplatsen. Kurserna fokuserar på det kollegiala lärandet, där samtalet och erfarenhetsutbytet på kursforum är centralt.

Nya kurser

- Vi startar två helt nya kurser i vårens utbud, säger Björn Rönnåsen samordnare på SPSM Fortbildning. Den ena heter "Delaktighet – ett arbetssätt i skolan". Kursen är praktiskt inriktad på hur man kan arbeta med att skapa förutsättningar för delaktighet i vardagen, i skolan, i klassen och på individnivå, med hjälp av en modell för delaktighet. Innehåll och upplägg avser att stödja deltagarna i deras arbete att utveckla och skapa en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett funktionsförmåga.

- Den andra är ämnesinriktad och heter "Tillgänglig lärmiljö i naturorientering och teknik". I kursen ingår att genomföra en kartläggning och att göra en handlingsplan i den egna verksamheten. Våra duktiga kursledare Tarja Kalnins och Carin Stenlund ser gärna att en ämneslärare och en specialpedagog eller speciallärare från samma skola deltar, avslutar Björn rönnåsen.

Alternativa verktyg

Myndigheten erbjuder flera starter för våra mycket efterfrågade kurser kring Alternativa verktyg: "Alternativa verktyg för iPad" och "Alternativa verktyg, matematik med stöd av it". Vi har även stort söktryck på "Alternativ kompletterande kommunikation, AKK", så utbudet utökas till två kursstarter.

Fördjupningskurser

Som en fördjupning till vårt grundläggande studiepaket Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, erbjuder vi även under våren flera starter av kursen "Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – fortsättningskurs". Ett krav för att delta är att du tagit del av och gått igenom det grundläggande webbmaterialet.

Arbetar du inom förskolan så kommer "Lek, utveckling och lärande i förskolan" samt "Förskola – en plats för alla barn", att genomföras.

- Kurserna Grav språkstörning är huvudsakligen nätbaserade men innehåller fysiska träffar. Under våren 2017 kommer de fysiska träffarna att förläggas i Umeå respektive Örebro. Innehållet är samma i de två kurserna, men beroende på var du bor i landet så har du möjlighet att välja den kurs som passar bäst geografiskt, avslutar Björn Rönnåsen.

Här hittar du hela utbudet av våra nätbaserade kurser.

Publicerat tisdag 15 november 2016 Granskat fredag 18 maj 2018
Tillbaka till toppen