Frukostseminarium - Mer kunskap och rätt stöd till elever med adhd

Direktsänd frukostseminarium torsdagen den 6 december

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium för att diskutera kunskap om och stöd till elever med adhd. Följ seminariet direkt eller anmäl dig för att delta på plats.

Får elever med adhd alltid det stöd de har rätt till för att nå målen för sin utbildning? Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit del av forskningsstudier inom ramen för internationell forskning om insatser i skolan för elever med adhd. I forskningen kan vi bland annat se att insatser som utvärderas oftare rör beteende än kunskapsresultat för den här elevgruppen.

Vad krävs för att öka kunskapen om insatser som kan leda till bättre måluppfyllelse för elever med adhd? Vilket stöd fungerar för elevgruppen och vilket stöd finns att få?

Den 6 december bjuder vi in till ett frukostseminarium med fokus på kunskapsläget och utveckling av stödet för elever med adhd. Seminariet inleds med en kort presentation av de forskningsresultat vi tagit del av och det stöd som Specialpedagogiska skolmyndigheten ger idag, och följs sedan av ett samtal med praktiker och experter med god kunskap om skolsituationen för elever med adhd.

Medverkande i panelsamtalet

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande, Riksförbundet Attention
  • Mathias Boeryd, ambassadör för Hjärnkoll som lever med adhd
  • Joanna Lundin, npf-pedagog, Huddinge kommun
  • Peter Ceder, verksamhetschef elevhälsan, Norrtälje kommun
  • Kenth Hedevåg, npf-pedagog och författare
  • Cecilia Löfberg, samordnare forskning och utveckling, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Åsa Karle, regionchef i Östra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Följ seminariet i direktsändning

Frukostseminariet kommer att direktsändas och du kan följa sändningen via vår Youtube-kanal. Tid för sändningen är 08:00-09:30. Sändningen teckenspråkstolkas.

En inspelad version kommer även att publiceras i efterhand på vår sida med webbinarier

Platser kvar

Är du intresserad av att delta vid frukostseminariet så finns det platser kvar. Sista anmälningsdag är fredagen den 30 november och du anmäler dig genom att mejla till frukostseminarium@spsm.se. Seminariet äger rum på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30 och seminariet startar klockan 08:00. Ange eventuell specialkost i din anmälan.

 

Publicerat fredag 5 juni 2020