Med språket som kunskapsbärare gör Katarina skillnad

I Jönköping ligger ett av Specialpedagogiska skolmyndighetens minsta kontor och där har Katarina Zandén sin arbetsplats sedan fem år tillbaka. Tillsammans med fem kollegor ger hon stöd till Jönköpings läns förskolor, skolor och vuxenutbildningar.

Med sina 22 år inom skolan, först som lärare och sedan de sju år som specialpedagog, har Katarina lång erfarenhet och god förståelse för skolans utmaningar.

– Min allra första tjänst var i en ålderblandadklass på en liten byskola med barn från förskoleklass till årskurs 3. Där fick jag verkligen lära mig att möta olikheter och anpassa min undervisning efter elevernas förmågor. Oj, vad jag slet men så roligt det var och så mycket jag lärde mig! Jag har även följt en klass från åk 1 till 6 vilken var en fantastisk resa att få se dessa elever utvecklas och erövra både språk och kunskaper, berättar Katarina.

Åren innan hon började arbeta som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetade hon som specialpedagog på en mångkulturell grundskola i Jönköping.

– Där fick jag verkligen göra upp med mina fördomar om andra kulturer! Språk som kunskapsbärare och språkutveckling kom under den här tiden att bli ett starkt intresse som har följt mig sedan dess, fortsätter Katarina.

Gillar att väcka tankar

Varje vecka åker Katarina ut på uppdrag som ofta innebär ganska långa bilresor och dessa ska både planeras, administreras och dokumenteras. Hon är även involverad i några större uppdrag där man hon tillsammans med några teamkollegor kommer att vara en del i skolornas långsiktiga arbete i att anpassa lärmiljön efter elevernas behov.

– Råduppdragen är kärnan i min arbetsvecka, på många sätt. Här får jag feedback på mitt arbete från "verkligheten" och fyller på min energi. Jag gillar att höra "nu sätter du griller i huvudet på mig" eller "nu har jag fler frågor än innan vi började" eller att de faktiskt inte håller med mig. Då har vi verkligen något att prata om, säger Katarina.

En pusselbit i nationell satsning kring språkstörning

Katarina är en del SPSMs stora nationella satsning kring språkstörning, där man just nu gör en nationell kartläggning av hur det ser ut för elever med språkstörning runt om i landet. Den är tänkt lägga grunden för att utforma stöd till skolorna. Myndigheten satsar stort på bland annat kurser inom området, både med lokala träffar och nätbaserade kurser.

– Just nu har jag precis avslutat två baskurser i språkstörning "Att undervisa barn och elever med språkstörning" och håller på att utvärdera dessa. Vi har i dagarna dessutom lansera en rynkande färsk nätbaserad baskurs i språkstörning. Väldigt spännande, det var så högt söktryck så vi får köra två kurser på en gång, berättar Katarina entusiastiskt.

Om kursen faller väl ut kommer myndigheten att köra minst två kurser även i höst. Katarina önskar att kursen ska ge inspiration till deltagarna att börja reflektera över hur de kan bemöta elever med språkstörning och se potentialen både hos dem själva och i sina elever. Målet är att deltagarna ska få med sig både teori och mer handfast kunskap. Det vill säga att de får förståelse för hur de ska möta elevernas behov i anpassningar av lärmiljön.

– Jag minns en kursdeltagare som fått en ögonöppnare kring vikten av visuellt stöd även utanför klassrummet. Raster och sociala aktiviteter kan vara extra tuffa för elever med språkstörning där de lätt missuppfattar eller inte förstår de signaler som ges, berättar Katarina.

All respekt för professionen

För Katarina är det viktigt att ha respekt för professionen, för de som varje dag gör sitt yttersta för att barn och elever i förskolan och skolan ska få bra förutsättningar att utvecklas.

– Jag som arbetar i och för en skolmyndighet måste vara uppdaterad och intresserad av verksamheten jag ska stödja och ge råd till. Är vi det tror jag vi kan ge bättre och mer träffsäkra råd till dem vi möter, vilket i sin tur kan bidra till förändringar och bättre förutsättningar för alla elever men främst för elever med funktionsnedsättningar, avslutar Katarina.

Publicerat måndag 21 januari 2019