Tre barn leker på en lekplats

Med eleven i fokus

Personalen på Celsiusskolan i Ovanåkers kommun skulle ta emot en elev med Charge syndrom, som tillhör funktionsnedsättningen dövblindhet. Då kontaktade de också Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, för att få stöd i hur de skulle möta elevens behov. 

Tack vare elevens lärare och assistent samt de anpassningar som gjorts på skolan, har de skapat bästa möjliga förutsättningar för eleven att få en bra skolgång tillsammans med sina kompisar.

Celsiusskolan F-6 är en grundskola i Ovanåkers kommun och redan i förskoleklassen förberedde de sig på att ta emot eleven på bästa sätt. Viktoria Widlund, elevassistent, och Erika Bergstrand, klasslärare i årskurs 1 där eleven går nu, berättar gärna om hur de arbetar och om de anpassningar som gjorts.

– Jag har följt eleven sedan förskoleklassen och när jag skulle börja som assistent läste jag på mycket innan. Sedan har jag gått två utbildningar genom SPSM, en om dövblindhet och en om Charge, och det har betytt jättemycket, säger Viktoria.

Viktoria tycker att det var bra att hon kunde gå Chargeutbildningen tillsammans med elevens lärare. I kursen fick de i uppgift att använda film som stöd för att analysera hur eleven reagerar i olika situationer eftersom det är mycket man inte hinner med att uppmärksamma när man själv är delaktig i situationen. Hon fortsätter:

– Det handlar om att läsa av elevens signaler och vara lyhörd. Jag brukar också stämma av hur natten har varit för det märks direkt på orken om eleven inte har sovit bra. Det är viktigt att tänka in pauser och vi varvar lugna aktiviteter med fysiska. Märker vi att koncentrationen minskar kan vi sätta igång med huvud, axlar, knä och tå och som då alla i klassen är med på.

I skolsituationen jobbar Viktoria nära eleven och ute på rasten är hon mer i bakgrunden eftersom det är viktigt med den sociala träningen och egna leken med kompisarna. Hon tycker att det är roligt att det fungerar så bra för eleven nu.

Erika berättar att hon har lärt sig så mycket:

– Jag visste i princip ingenting om Charge så för mig har det varit väldigt betydelsefullt att gå den här kursen och jag är så tacksam för att vår rektor lät oss gå båda två samtidigt eftersom vi har ett stort utbyte av det. Vi har också själva tagit fram ett material som hjälp till nyanställda och annan skolpersonal i elevens närmiljö eftersom kunskap är så viktigt.

I klassrummet finns det hörselslinga, lärar- och elevmikrofoner som hörselvården har ordnat med. Det finns också en förstorings-TV, som är nödvändig för att eleven ska hänga med synmässigt.

– Eleven kan också förstora texten och har ett anpassat tangentbord som syncentralen har hjälpt oss med. Bildstöd, noggranna genomgångar och att skriva på tavlan som stöd underlättar också. Många pauser är viktigt och det är positivt för alla elever. Vi jobbar med att vara en klass och att alla ska kunna delta utifrån sin förmåga.

Erika tipsar andra skolor som står inför att ta emot en elev med Charge syndrom:

– Kunskap är A och O och jag hoppas fler får chansen att gå en utbildning och gärna minst två samtidigt från skolan. Det är också viktigt att ha ett samarbete med föräldrar, syn, hörsel, logoped, sjukgymnast och medicinskt ansvarig. Vad som har gjort att vi har lyckats bra är nog bland annat för att vi är så samspelta och hela tiden har en dialog.

Stöd från SPSM

Sonja Friberg arbetar inom SPSM:s resurscenter dövblind och hon berättar att personalen på skolan har fått ett omfattande stöd i form av regelbunden rådgivning, specialpedagogisk utredning och utbildning. Hon kommenterar:

– Det är glädjande att se att personalen i elevens närmiljö på Celsiusskolan har varit så positiva och förstått de rekommendationer vi har givit och verkligen anpassat utifrån elevens behov.

– Exempel på anpassningar som är bra för elever med Charge syndrom är syn- och hörselhjälpmedel. De kan också behöva en arbetsstol med stadigt stöd för sidor, rygg och fötter. Små vilopauser under dagen är ofta nödvändigt. Även läromedel kan behöva anpassas. Likaså är det viktigt att all personal får kunskap om Charge. Självklart finns det också individuella behov att ta hänsyn till eftersom nedsättningarna varierar från person till person, avslutar Sonja.

Här kan du läsa om stödet SPSM kan ge i form av råd, utredning, information och utbildning.

Charge syndrom

Charge är ett sällsynt syndrom som påverkar flera av kroppens organ. De flesta har hörselnedsättning, synnedsättning och balanssvårigheter. Charge syndrom är den största orsaken till medfödd dövblindhet. På grund av nedsättningar av flera sinnen blir barnets utveckling försenad.

Läs mer om Charge på SPSM:s webbplats.
Läs mer på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors webbplats.

Publicerat torsdag 18 april 2019