Material ger stöd för inkludering

Nu finns ett nytt webbaserat material som ger stöd i förändringsarbete mot mer inkluderande arbetssätt. Med inkluderande arbetssätt menas att verksamheten erbjuder aktiviteter där alla elever kan delta och vara delaktiga på sina villkor, utan att någon utestängs.

Materialet är framtaget för att ge stöd åt beslutsfattare i deras arbete att utveckla inkluderande arbetssätt i verksamheten. Målgruppen är exempelvis kommunledning, skolhuvudman, skolledare och pedagoger och kan även användas inom lärar- och skolledarutbildningar.

Ger en samlad bild

– Genom det här materialet får man en samlad bild av de dokument och underlag som stödjer inkludering, säger Agneta Gustafsson, samordnare för internationella kontakter på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Materialet ger förutom en samlad bild även exempel på hur man kan arbeta för att främja inkluderingsarbete och inspirera till diskussion.

– Det finns ett frågebatteri med diskussionsfrågor i materialet. Frågebatteriet syftar till att ge användare stöd i att utveckla sin egen inkluderingsförmåga, säger Agneta.

Framgångsrika exempel

Förutom frågebatteri beskrivs även framgångsrika exempel på inkluderande arbetssätt.

– Ett framgångsrikt exempel handlar om Waldschule, en grundskola i Tyskland som fått uppmärksamhet både regionalt och centralt i landet för sitt arbete med att främja inkludering. Fokus är på samarbete och nätverkande, hur nätverksarbete kan främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i deras lärande, säger Agneta.

Det är nätverket European Agency for Special Needs and Inclusive Education som tagit fram materialet. Specialpedagogiska skolmyndigheten representerar Sverige i nätverket som består av 29 europeiska länder. Materialet är på engelska.

Läs mer om materialet på European Agencys webbplats.

Publicerat måndag 22 februari 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018