Matematik dygnet runt

Möt våra finalister till Guldäpplet

En av de tre nominerade finalisterna till Guldäpplet är specialläraren Daniel Nilsson, Speciallärare i matematik och förstelärare på Stagneliusskolan i Kalmar. Han har en egen Facebooksida, webbsida och egen Youtubekanal. Han finns med andra ord tillgänglig. Det här är ett direkt resultat av hans filosofi, att det inte är lätt för alla elever att ta hjälp i vanlig klassrumssituation. Vilket också uppmärksammats av Guldäpplets jury.

Juryns motivering

"För att han på ett exemplariskt sätt tagit användning av den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling, oavsett om det är elever som av olika anledningar befinner sig i svårigheter med matematiken, eller elever som befinner sig på en avancerad nivå. På ett nytänkande sätt kombinerar han arbetet i klassrummet med digitala ytor för stöd och undervisning, som till exempel räknestuga på Facebook."

I räknestugan på Facebook finns en möjligheten hjälpa varje enskild elev som av olika anledningar befinner sig i svårigheter med matematiken. Eleven kan ställa frågor i realtid och även elever som behöver hjälp med mer avancerad matematik kan få det.

– I det digitala är det lätt för mig som lärare att även ge feedback på det eleverna gör. Jag gör tester i google formulär och där kan jag enkelt se utvecklingen hos eleverna och samtidigt ge både positiv feedback men också skriva vad eleven behöver träna mera på, berättar Daniel.

En annan fördel som Daniel poängterar är att tekniken hjälper många elever att nå sina mål med matematiken, det finns hela tiden saker att ta hjälp av digitalt.

– Idag är eleven inte beroende av en och samma lärare som det kanske var förr. Idag kan en elev ta hjälp av typ 100 lärare på internet som spelar in sina genomgångar. Exempelvis kan en elev i Kalmar som inte förstår sin mattelärare ta hjälp av en lärare i Kiruna.

Korta delmål motiverar

– I mina planeringar finns ett system som går ut på att eleverna ska stryka uppgifter, det gör eleven ser tydligt vart de ska. Idén kom från att jag själv älskar att göra listor exempelvis när jag går och handlar och den inre känslan när jag får stryka på listan för att till sist strukit allt och kan betala för att åka hem. Detta överförde jag till mina planeringar och elever älskar när de får stryka en färdig uppgift.

Lätt att bli teknikblind

Det finns många digitala verktyg att ta till som möjliggör inkludering. Men Daniel menar att det gäller att göra de anpassningar eleven är i behov av.

– Jobbar vi med anpassningar riktade till hela klassen kommer flera elever märka att de är hjälpa av exempelvis inspelade texter, digitala prov, inspelade genomgångar, tydligt start och slut på lektionerna, tydliga planeringar där det framkommer konkret vad som förväntas av eleven, gå igenom ord och begrepp på ett tydligt sätt i alla arbetsområden.

Guldäpplet

Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2018 presenteras måndagen den 29 oktober klockan11.00 på Skolforum, Stockholm. Givetvis även på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Guldäpplets webbplats

Dalles matte

https://www.facebook.com/dallesmatte/

https://www.youtube.com/user/211nille

Publicerat tisdag 23 oktober 2018