Människan och världen – Jorden

Vår nya serie Människan och världen vänder sig i första hand till elever som går på gymnasiesärskolans individuella program och kan läsa och skriva lite grann. Den första boken heter Människan och världen – Jorden. Den innehåller begrepp som jordglob och karta, världsdelar, världshav och väderstreck.

- Hur hjälper vi bäst våra elever att förstå sin omvärld? Vad behöver de för grundläggande kunskaper för att orientera sig och se sammanhang i all information som de dagligen möter? Hur kan vi utveckla elevernas förmågor som har betydelse för deras vardag? Det är behoven som ligger bakom serien Människan och världen, berättar projektledaren Agneta Holmgren.   

Serien kan även passa till elever inom grundsärskolan och till elever i tal- och språkverksamhet.

Böckerna visar ämnets centrala innehåll och ger förslag på arbetsuppgifter som läraren kan utveckla och anpassa till elevernas kunskaps- och färdighetsnivå. 

De första titlarna i serien behandlar geografiämnet. I "Människan och världen – Jorden" får eleven lära sig mer om växter och djur från olika delar av världen och om Nordens länder.

Köp materialet i webbshoppen

Publicerat torsdag 8 december 2016 Granskat onsdag 26 september 2018