Bild på Elin Pounu

Lyckat skolbyte tack vare god planering

När Högalidskolan i Kiruna skulle ta emot eleven Elin Pounu, som har en grav synnedsättning, behövde de anpassa lärmiljön och lära sig mer om den nya situationen. Med hjälp av noggranna förberedelser, god planering och bra stöd blev skolstarten lyckad för Elin.

Monica Lingman som arbetar som socialpedagog på skolan började med att besöka Elins dåvarande skola, Tuolluvara skolan, och pratade med personalen och rektorn där.

– Vi undersökte vad de gjort för anpassningar där och vad som funkade bra och vilka behov som fanns. Vi tittade också på vilka hjälpmedel som skulle kunna följa med, säger Monica.

Tuolluvaraskolan hade haft kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten i flera år, och fått olika hjälpmedel anpassade för Elin och de hjälpmedlen fick följa med vid skolbytet.

Planering och miljöanpassningar

Eftersom Högalidskolan inte hade någon tidigare erfarenhet av elever med synnedsättning tog Monica kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få råd och stöd gällande anpassningar inför skolstarten. En rådgivare besökte Högalidskolan och gav, tillsammans med Syncentralen, information och råd kring vad de behövde tänka på inför att Elin skulle börja på skolan.

Monica satte därefter ihop en detaljerad plan över vad som behövde göras, och vem som skulle göra vad. Allt skulle vara klart innan skolstarten och flera miljöanpassningar behövde göras.

– Vi jobbade ganska mycket med det praktiska under vårterminen. Vi behövde bland annat märka upp dörrposter så det skulle bli lättare för eleven att se. Dessutom anpassade vi lokalerna efter hennes behov och stämde av allt med Elin och hennes föräldrar så att det verkligen skulle fungera för henne, säger Monica.

Personalen fick nya kunskaper

Innan höstterminen startade hade hela arbetslaget en fortbildningsdag. De fick då information om hur det är att ha en synnedsättning och vad de som lärare och pedagoger behöver tänka på i undervisningen, både gällande hjälpmedel och i allmänhet.

– Det kändes viktigt att alla fick samma kunskap, och att det var klart innan Elin började. Förberedelserna och planeringen är a och o, menar Monica. Kontakten med Specialpedagogiska skolmyndigheten och syncentralen gav oss en insyn och en insikt i situationen, de fick oss också att tänka på alla små detaljer man lätt kan missa om man inte jobbat med någon som har en synnedsättning tidigare. Ingen fråga var för stor att ställa, och den största vinsten var nog att vi fick svar på frågor som vi inte ens ställde, eftersom vi inte tänkte på eller visste om, att vi behövde ställa dom, säger Monica.

Förberedelserna gav resultat

När höstterminen började var alla förberedelser klara. Elin Pounu och elevassistenten Britt-Inger Alatalo som följt Elin sen förskoleklass, bytte tillsammans till Högalidskolan. Anledningen till skolbytet var att Elin skulle börja högstadiet. Både Elin och Britt-Inger tycker att Högalidskolan skött anpassningarna och förberedelserna bra.

– Jag är så glad och imponerad över allt de hade förberett. Både Elin och jag fick ett fint mottagande och en toppenbra start på högstadiet, säger Britt-Inger.

– Jag tycker att det gått jättebra att byta skola. De hade målat på vissa ställen så jag kan se bättre. Det var bra att de fixat så mycket innan och att de visste lite om mig, säger Elin.

Viktigt att det tekniska fungerar

Många av Elins hjälpmedel flyttades från gamla skolan under sommaren, så att allt stod klart när det var dags att börja. Det är viktigt för Elin att alla hjälpmedel fungerar för att hon ska kunna göra sina skoluppgifter.

– Jag har till exempel en avståndskamera som jag kan använda för att kolla i klassrummet på närmare håll, en dator med förstoring så jag kan läsa på den, och en penna med ett speciellt block så man kan spela in vad läraren säger. Sen har jag fått låna en Ipad som vi specialanpassat med förstoring, diktering och talstöd, säger Elin.

– Jag har jobbat många år och känt att vid varje skolstart har det kunnat vara tufft tidigare då allt kanske inte varit helt klart. Det har varit strul med utrustningar med mera. Det var helt otroligt att vi kunde köra igång på en gång nu, säger Britt-Inger.

Publicerat måndag 13 juni 2016