Lärare och barn sitter i en ring och sjunger.

Lyckat musikprojekt i Umeå där alla får vara med

Ett lyckat projekt i Umeå har bidragit till att barn som tidigare inte ville säga sitt namn i grupp plötsligt vågar. Det har också fört med sig besök av kronprinsessparet och en stor konsert på Norrlandsoperan med symfoniorkester.

Projektet heter Alla ska med – musiken ska vara tillgänglig för alla, och är ett El Sistema projekt. Ett sådant projekt bygger på demokratiska mötesplatser där orkester och kör står i centrum. Undervisningen i Umeå ersätter skolans musiklektioner och är obligatorisk. Det kostar inget för barnen som är med och alla är med på lika villkor.

Tillsammans med Norrlandsoperan

Umeå musikskola startade projektet hösten 2013 på fem skolor. 491 barn har musiklektioner flera gånger i veckan. Det sker i nära samarbete med förskolan och skolan, föreningar, studieförbund och med personer från Norrlandsoperan som främsta samarbetspartners och förebilder.

Bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten har bidragit ekonomiskt till projektet. Anna Nordesjö Segerström, rådgivare, har följt projektet sedan det startade.

– Det viktiga är inte om ett barn har en funktionsnedsättning. Olika kompetenser jobbar tillsammans för att skapa ett tillgängligt, inkluderande och delaktigt lärande för alla barn. På bara en halvtimme jobbar musikläraren massor med språkstärkande arbete. Hennes lektion är otroligt strukturerad. Det handlar om hur hon rör sig, hennes lugn och hur hon använder stödtecken, säger Anna och syftar på Johanna Levin som vi träffar tillsammans med några barn.

Två barn sjunger och tecknar samtidigt

"Hej, hej babumba babumba"

Barnen sätter sig i en ring och sjunger sedan "Hej, hej, babumba, babumba". Johanna tar fram ett kort med en not som sedan blir fyra. Barnen klappar fjärdedelar och åttondelar och får räkna till fyra på en mängd olika språk. Lektionen avslutas med dans till en låt som har vunnit melodifestivalen. Då hoppar barnen engagerat innan de sjunger och tecknar en avslutningssång.

Kort med noter bredvid en gitarr

– När ska vi sjunga opera? undrar någon.

– Måste vi sluta nu? frågar en annan.

Johanna berättar för oss sedan att hon tycker att det är självklart att barnen behöver kultur, rörelse och olika uttryck. Det roligaste är när barnen blir så intresserade att det inte går att låta bli att delta. När man är tillsammans i musiken och det nästan känns magiskt.

Johanna Levin, Agneta Hörstadius, Anna Nordesjö Segerström

Lärdomar från projektet

Med på lektionen är också Agneta Högstadius som är projektledare. Hon säger att en förutsättning för ett sådant här projekt är att rektorerna är positiva och att det genom dem skapas förutsättningar. Som en del i projektet träffas musiklärare, assistenter, speciallärare och lärare. Då delar man erfarenheter och funderar kring vad som kan göras bättre. Det blir också ett tillfälle att lära av varandra.

– Det är konstruktiva möten. Alla kompetenser kan bidra med kunskap och perspektiv, säger Agneta.

Åsa Linghult är enhetschef på Umeå musikskola. Hon berättar att det inte är så ofta som olika kompetenser har möjlighet att träffas. Det har inte varit helt enkelt att få till. Alla delaktiga fick skriva under ett kontrakt för att det skulle bli möjligt att genomföra nätverksträffarna.

– Samarbetet mellan musik- och grundskolan och mellan de olika kompetenserna är en viktig framgångsfaktor, säger Åsa.

Alla är lika på scenen

Åsa var nyligen med vid ett tillfälle då några barn i årskurs två spelade fiol för sina föräldrar för första gången. Hon beskriver det som en stark upplevelse. Det var 75 personer i publiken. Omkring tjugo barn spelade själva och tillsammans med musiker från Norrlandsoperan.

– Det var knäpp tyst i publiken. Att se den stoltheten hos barnen... Det är ett av mina starkaste ögonblick, säger hon.

– Och när personerna från Norrlandsoperan började spela tillsammans med barnen blev det plötsligt musik. Barnens toner blev en del i något större, fyller Agneta i.

Anna berättar om en annan upplevelse. 2014 genomfördes en konsert med symfoniorkester, andra professionella musiker och en massa barn.

– Alla var finklädda och det var så tydligt att alla fick vara med. Orkesterledaren var lika respektfull mot alla. Det är en grund för demokrati och då rann tårarna, säger hon.

– Sättet musikskola och grundskola jobbar på i det här projektet är essensen av vad vi strävar efter på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Jag är jätteimponerad av det här arbetet, säger Anna.

Mer information

Läs mer om El Sistema i Umeå på Umeå musikskolas webbplats

Läs mer om El Sistema i Umeå, Sverige och världen

Publicerat onsdag 18 november 2015 Granskat torsdag 24 mars 2016