Lyckas i livet med statliga medel – konferens i Östersund

Den 27 september i Östersund samlas lärare, elevhälsopersonal, rektorer och andra som möter unga i skolan för att under en heldagskonferens inspireras av utvecklingsprojekt från gymnasieskolor runtom i Jämtland och Västernorrland.

Bakom konferensen Att lyckas i livet står Jämtlands Gymnasieförbund tillsammans med bland andra Specialpedagogiska skolmyndigheten och Mittuniversitetet.

Fyra framgångsrika projekt från gymnasieskolor

Under dagen presenterar fyra gymnasieskolor sina utvecklingsprojekt, som alla har finansierats med SIS-medel (ett statligt bidrag för särskilda insatser i skolan) från SPSM. Vi får bland annat höra om hur Jämtlands Gymnasium Wargentin arbetar för att involvera eleverna i arbetsmiljöarbetet, och hur Sundsvalls Gymnasium Hedbergska arbetar för att hjälpa elever att må bra i sin studiesituation. Carin Stenlund, samordnare för SIS-medel i Norra regionen, ser fram emot konferensen:

– En stor utmaning efter ett utvecklingsprojekt är att omvandla lärdomarna till en del av den ordinarie verksamheten och de dagliga rutinerna. Det ska bli jättespännande att få ta del av alla dessa goda exempel och få höra om vad som har hänt sedan projekten satte igång. Förhoppningsvis kan det inspirera fler till att söka finansiering för sina idéer hos oss.

Projekt med vetenskaplig förankring och fokus på hälsa

De fyra projekten som presenteras under dagen handlar på olika sätt om att stärka gymnasieelevers relation till skolan och att främja ungas psykiska och fysiska hälsa. Gemensamt är också den nära kopplingen till forskning – samtliga projekt har haft ett nära samarbete med Mittuniversitetet genom följeforskning. Ulrika Gidlund, filosofie doktor i pedagogik, har följt några av projekten:

– Min förhoppning är att den här dagen i Östersund kan bidra till att fler lärare och elevhälsoteam känner till att man kan utveckla sin verksamhet med hjälp av SIS-medel. Jag hoppas så klart också att fler ska se fördelarna med att arbeta tillsammans med forskare i sina projekt – det ökar både den vetenskapliga förankringen och möjligheterna att sprida kunskaperna och lärdomarna från projektet utanför skolan.

Följ konferensen på Twitter

Du som inte har möjlighet att vara med på plats i Östersund kan följa konferensen via vårt Twitterkonto: @SPSMSverige.

Publicerat onsdag 26 september 2018 Granskat fredag 19 oktober 2018