Ljudsanering gjorde eleverna piggare

– Vi har sett positiva effekter på undervisningen och elevernas studieresultat efter att vi gjort ljud- och ljusanpassningar i klassrummen. Det säger Peter Andersson, ansvarig för lokalutvecklingen inom utbildningsförvaltningen i Landskrona.

I Landskrona pågår en större, långsiktig och konsekvent satsning för att förbättra framför allt ljud- och ljusmiljön i stadens alla skolor och förskolor. Även förbättringar av utemiljön ingår i satsningen. För de närmaste två åren har 30 miljoner kronor öronmärkts för dessa åtgärder. Målet är bland annat att öka måluppfyllelsen och välmåendet hos både elever och personal.

Började som ett projekt

Det hela började 2013 med att Thorn Lighting och Ecophon erbjöd sig att, tillsammans med Lunds tekniska högskola, genomföra ett pilotprojekt med ny ljud- och ljusmiljö i fyra klassrum på Västervångskolan i Landskrona. Varje rum fick sin egen lösning och som referens fanns ett femte klassrum utan förändringar.

– Projektet föll väl ut och utbildningsförvaltningen bestämde sig för att i nära samarbete med stadens fastighets­ förvaltning fortsätta satsningen på egen hand. Bland annat har ljud- och ljusmiljön nu anpassats på hela Västervångskolan, berättar Peter Andersson.

– Med de lyckade resultaten i ryggen breddar vi nu satsningen ännu mer, säger Mattias Wald, avdelningschef för ekonomi och planering inom utbildningsförvaltningen. Under 2016–2017 prioriterar vi sju skolor, från förskolor till gymnasier. Inventeringen av dem är klar och inom kort startar projekteringen för de två första skolorna.

Positiv effekt av anpassningarna

Kommunen inleder dessutom ett samarbete med forskare från Lunds universitet. Forskarna kommer att följa anpass­ningsarbetet under de närmaste åren och vetenskapligt dokumentera om anpassade ljud- och ljusåtgärder påverkar studieresultaten och välmåendet positivt.

– Det märks en stor skillnad när man går in i ett ljud- och ljusanpassat klassrum, jämfört med ett som inte anpassats, säger Sabina Nuhanovic, biträdande rektor F-3 på Väster­vångskolan. Hon undervisade på skolan både före och efter omgörningen.

– Effekten är väldigt positiv, fortsätter hon. Tack vare ljudabsorbenter på rummens väggar och särskilda akustik­plattor i undertaken, behöver lärarna inte längre höja rösten för att göra sig hörda. Eleverna hör dem ändå. Belysningen har blivit behagligare och är dessutom dimbar. Jag tror att eleverna reagerade mer på att ljuset i klassrummen var annor­lunda, än ljudet.

Eleverna är piggare och orkar mer

Bland de positiva effekterna märks att eleverna numera är betydligt piggare på eftermiddagarna och orkar mer. De kan koncentrera sig på inlärningen på ett annat sätt, när de inte behöver lägga energi på att lyssna.

Sebastian Magnell, lärare i NO och matematik på Väster­vångskolans högstadium, håller med. Det har blivit en jätteskillnad.

– Även som lärare var jag tröttare tidigare och mår bättre nu. Sorlet i klassrummet försvinner och jag sparar rösten. Dimmern är något både jag och eleverna uppskattar, särskilt när jag dimmar ned ljuset på morgnarna och vaknar upp tillsammans med eleverna.

 

Den här artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 2 2016. Prenumerera gratis på Lika värde.

Publicerat måndag 8 augusti 2016 Granskat tisdag 19 februari 2019