Ljudmiljö och vuxnas lärande som ledstjärna

Med Linköping som hemmaplan arbetar Anette Wiklund som rådgivare med fördjupning inom döv- och hörselområdet. Tillsammans med åtta kollegor på uppdrag i 20 kommuner i Östergötland och Södermanland arbetar hon med specialpedagogiska uppdrag på både organisations- grupp och individnivå.

Anette är också Team Linköpings samordnare vilket innebär varierande arbetsveckor. Varje måndag samlas teamet och planerar, diskuterar och fördelar inkomna förfrågningar och uppdrag om specialpedagogiskt stöd.

– Som samordnare är det bland annat min uppgift att se till att myndighetens processer och verksamhetsplanen följs, allt för att säkerställa att vi gör rätt saker och att vårt stöd blir likvärdigt, berättar Anette.

Lång erfarenhet inom hörselområdet

Redan i början av sin yrkeskarriär kom Anette i kontakt med barn i behov av teckenspråk. Som förskollärare arbetade hon på en teckenspråkig förskola som tog emot barn från hela Östergötland. När hon sedan anställdes i ett tvärprofessionellt hörselpedagogiskt team på Universitetssjukhuset i Linköping tog hon chansen att utbilda sig till specialpedagog.

– Här fick jag vara med på en spännande resa, vi var först ut i Sverige med att utföra Otoakustiska emissioner, OAE, ett hörseltest som alla nyblivna föräldrar i Sverige får erbjudande att göra på sitt nyfödda barn. Jag fick också förmånen att vara med i habiliteringsarbetet kring det första barnet i Östergötland som fick ett CI inopererat på dåvarande Södersjukhuset i Stockholm, berättar Anette.

Tillgängliga stödmaterial, studiepaket och kurser  

Sedan tolv år tillbaka är Anette rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Just nu kursleder Anette den nätbaserade kursen Att möta barn och elever med hörselnedsättning, tillsammans med några andra rådgivare från olika delar av Sverige.

– Att arbeta med våra nätbaserade kurser är både spännande och utmanande eftersom vi inte träffar våra kursdeltagare, säger Anette.

Vidare är Anette delaktig i ett pilotprojekt på myndigheten som heter Proaktivt stöd för en likvärdig utbildning. Här deltar Anette som projektstödjare till ett så kallat SIS-projekt i Ydre kommun i Östergötland.

– Projektet omfattar kommunens alla förskolor och målet är att hitta ett likvärdigt sätt att arbeta inom förskolan. Projektet leds förutom av en projektledare av förskolechef och en förskolelärare, jag och min kollega Eva är projektstödjare och hjälper dem att komma framåt. Utgångspunkten är vårt stödmaterial för förskolan, berättar Anette.

Det är inte första gången som Anette arbetar aktivt med ett av myndighetens stödmaterial. Studiepaket vuxen som lanserades för drygt två år sedan är ett material som Anette och kollegan Marita Andersson till stor del är att tacka för att det finns.

– Fantastiskt roligt att arbeta med materialet eftersom idén och grunden till det lades i ett uppdrag vi hade i Flen tillsammans med de skrifter på ämnet vuxna med funktionsnedsättning som myndigheten tagit fram. Arbetssättet och responsen vi fick där var för bra för att gå till spillo och tanken på ett webbaserat studiepaket växte fram, berättar Anette med ett leende.

Studiepaket vuxen kommer under 2018 att få ett litet lyft, likaså arbetar myndigheten om ett äldre stödmaterial inom hörselområdet, Hörselboken heter det. Även här är Anette inkopplad.

– Det är just att göra skillnad som är det allra bästa med att mitt jobb, att göra skillnad för förskole- och skolpersonal och därmed deras barn och elever. Att få återkopplingen när vi landat rätt är oerhört glädjande och betydelsefull, avslutar Anette.

Publicerat fredag 19 oktober 2018