Ljudmiljö är tema för Lika värde

En god ljudmiljö underlättar för alla i en inlärningssituation – barn, elever och personal. Men hur skapas den? I vårnumret av Lika värde kan du läsa om skolor som förbättrat ljudmiljön och om råd från experterna.

Östervångsskolan i Lund har elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Därför ställde de extra höga krav på ljudmiljön när de flyttade ihop med en annan skola. Nu ser även den andra skolan fördelar med de lokaler som klarar kraven. Landskrona kommun har sett positiva effekter på elevernas studieresultat, efter att ha satsat på både ljud- och ljusmiljön i några klassrum. Nu går de vidare och ger fler förskolor och skolor samma förbättringar. I forskarintervjun möter du Robert Ljung som berättar hur ljudmiljön påverkar inlärningen.

Du kan också läsa om Forshaga, som drivit ett projekt om tillgänglighet i förskolan. Nu ser personalen på sitt arbete med nya ögon.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat måndag 9 maj 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018

Beställ nya numret av Lika värde