Leklotsar guidar barn med autism i leken

Leken är viktig för inkludering och delaktighet i förskolan. Men det är en utmaning. I lekprojekt Södermalm har barnen med autism blommat ut. De har blivit någon i lekgruppen. Så här gick det till.

Hur kan jag stötta pedagogerna med hjälp av förskolans pedagogik? Hur får vi med alla i leken? Det var Karin Eriksson Lindströms utmaning som specialpedagog. Därför startade hon ett lekprojekt tillsammans med Maggie Dillner och Anna Löfgren. De sökte och fick bidrag till projektet från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Utbildning om autism

Karin ville hitta ett arbetssätt. Hon ville stärka personalen så att alla barn på förskolan kan utveckla sin lek, sitt samspel och sin kommunikation. Karin anlitade Maggie och Anna som projektledare. De driver företaget Speciella, som har ett arbetssätt för att öka inkluderingen av barn med autism via leken. Under två år fick 250 personer utbildning om autism och lek. Av dessa blev nästan 50 personer leklotsar.

– Personal som arbetar som en resurs till barn med autism saknar ofta ett ordentligt sammanhang i personalgruppen, förklarar Karin. De är inte alltid med på arbetsplatsträffar eller kommer till tals. I och med lekprojekt Södermalm stärkte vi deras roll. De blev leklotsar som guidar barnen i leken.

Systematiskt arbete med lek

Ett systematiskt arbete med lek följde och ett av projektets mål var att höja kunskapen hos pedagoger om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), om lek och om betydelsen av lek för barn med autism. I de speciella lekgrupperna fanns fem barn: en nybörjarlekare och fyra dragarbarn. Dragarbarnen fungerar som inspiration och motivation till barnet med autism. Två leklotsar, personal på förskolan med intresse, engagemang och kunskap om autism och lek, ledde lekgrupperna. Grupperna träffades två gånger i veckan, 30–45 minuter, och stunderna filmades av leklotsarna. De tittade tillsammans på den och reflekterade över det som skett. Filmen tog de senare med till handledningen.

Leklotsens roll

Leklotsarna är grunden i Speciellas lekgrupper.

– Vi uppmanade leklotsarna att leka på barnens villkor. Att guida och stötta alla barn i leken var huvuduppgiften, att uppmärksamma initiativ och vara en social tolk. Det är ett hantverk att vara leklots, berättar Maggie.

Delaktigheten ökade

Barn vet bäst hur leken ska gå till. Det är engagemanget från barnen som är det viktiga. Inlärningen och utvecklingen kommer från nybörjarlekarnas egen motivation att delta.

– Ofta tilltalas barnen med autism via deras resurs. "Får Simon vara med och leka?" kan barnen fråga. I och med lekprojektet såg vi att nybörjarlekarna blev delaktiga och inkluderade i leken, säger Anna.

Leksituationen blev en trygg och förutsägbar del i förskolans vardag tack vare kontinuiteten och närvaron. Leklotsarna fick fokusera på lekstunden. Då blev de närvarande och byggde relationer. Handledningen bidrog till en ökad förståelse hos leklotsen.

Nu är projektet avslutat och Karin är nybliven pensionär. Men lekens betydelse och arbetssättet lever kvar hos Södermalms stadsdels förskolor, säger Karin.

– Det här är nog det roligaste projekt jag någonsin har jobbat med, avslutar hon.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 2 2017.

Mer om leklotsar

I Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial
för förskolan berättar Karin, Maggie och Anna
mer. Där finns även föreläsningar av
Margareta Öhman och Malin Broberg, med flera.

Stödmaterial förskola, se materialet om lek.

Publicerat fredag 19 oktober 2018