Låt texten flyta fritt - skriv med munnen

Att skriva med munnen, det vill säga att diktera istället för att skriva med handen, kan vara ett bra och numera lättillgängligt alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Tekniken finns, men hur ser vi på användandet av den?

Jessica Magnusson arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM i Malmö. Tillsammans med kollegan John Hanson ingår hon i ett samarbete med Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi (SKED).

SKED har både pedagoger och föräldrar som målgrupp, även elever är välkomna att höra av sig. De erbjuder rådgivning, föreläsningar och kurser. Jessica och John föreläste senast på temat om att skriva med munnen, att diktera ord eller meningar i till exempel sin smartphone.

– Min bild är att diktering inte används så frekvent som till exempel lyssningsläsning, än så länge i alla fall. En anledning är säkert att dikteringsfunktionen har blivit mer användarvänlig först på senare år. Inom skolan har man inte heller riktigt hunnit fundera och diskutera tillräckligt kring vad man behöver tänka på när elever dikterar in sin text, berättar Jessica.

Idag finns många inbyggda funktioner i våra smartphones, pekplattor och datorer som gör dikteringsfunktioner lättillgängliga och begripliga att använda. En viktig poäng med att skriva med munnen är att alla elever, oavsett om de har dyslexi eller inte, får möjlighet till ett fint flyt i skrivandet utan att behöva göra avbrott för att fundera över hur ett specifikt ord stavas.

– En elev berättade en gång att han använde funktionen på sin dator när han hade skrivuppgifter på engelska. Varje gång han inte kunde komma på hur ett ord skulle stavas började han tidigare att tveka: Hur stavas det nu igen? Nu dikterar han istället in ordet och datorn skriver in ordet i texten. Smart, inte sant? säger Jessica.

Testa, handled och samverka

Antalet tekniska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är många och för pedagogen kan det bli snårigt. Här är Jessicas bästa tips:

  • Prova själv så att du vet att du behärskar tekniken.
  • Ta reda på tillsammans med eleven vilket stöd hen behöver.
  • Observera, prata med eleven och utvärdera, ger användandet den effekt vi önskar?
  • Handled genom alla faser, var närvarande!
  • Lär av varandra. John brukar betona vikten av att ha IT som en återkommande punkt på möten i skolan så att vi får lov att diskutera: Hur gör vi? Hur blir vi bättre? Vad behöver vi lära mer om?

– Det krävs ett omfattande stöd åtminstone till en början. Var hands-on i undervisningen. Börja småskaligt, skriv i små steg i taget. Diktera kan vara ett alternativ istället för att fastna i osäkerhet över skriftliga formuleringar eller stavning, det viktiga är att inte förmåga eller skrivarflödet stoppas, i synnerhet för elever med skrivsvårigheter, avslutar Jessica.

Publicerat torsdag 6 oktober 2016 Granskat fredag 18 maj 2018