Zoe och Majken från S:t Olofsskolan i Sundsvall.

Läsa, skriva, räkna är tema för Lika värde-tidningen

Att lära sig läsa, skriva och räkna är inte alltid så lätt. Vad kan skolan göra då? I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om en mattesatsning i en hel kommun, ett lekfullt sätt att lära sig skriva och hur en skola arbetar med Läsa, skriva, räkna – garantin för tidiga stödinsatser.

För att utveckla undervisningen i matematik samlar Örnsköldsviks kommun den kompetens de redan har och sprider den vidare. S:t Olofsskolan i Sundsvall och Medleskolan i Skellefteå prövar metoden Playful writing, som innebär att eleverna får berätta muntligt, lyssna på varandra, bygga tillsammans och därefter skriva med egna ord. Med hjälp av gemensamma analyser, täta avstämningar och intensiva stödperioder har Lejonströmsskolan i Skellefteå fört in momenten i Läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser, i det ordinarie arbetet.

Släpp läroboken och diskutera matematik

Inkludering handlar om många fler faktorer än en fysisk placering. Och ämnet matematik behöver bli mindre läroboksfokuserat och undervisningen mer kreativ, det menar Helena Roos som forskar inom området särskilda utbildningsbehov i matematik, i tidningens forskarintervju.

Dessutom innehåller tidningen en artikel om myndighetens 16 samverkanskontor, krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Beställ det nya numret av Lika värde

Du kan både ladda ner tidningen som pdf och beställa den i webbutiken, utan kostnad.

Prenumerera på tidningen Lika värde här 

Läsa, skriva, räkna är tema för tidningen Lika värde

Det är inte alltid så lätt

att lära sig läsa, skriva och räkna.

Vad kan skolan göra då?

I det här numret av Lika värde kan du läsa om

en matte-satsning i en hel kommun.

Vi berättar också om ett lekfullt sätt

att lära sig att skriva på.

Och så kan du läsa om hur en skola

jobbar med Läsa, skriva, räkna-garantin.

Lika värde är Specialpedagogiska

skolmyndighetens tidning.

 

 

Det här kan du läsa mer om i tidningen

 

Kommunen satsar på matte

Örnsköldsviks kommun vill utveckla

undervisningen i matematik.

De samlar därför den kompetens de redan har.

Sen sprider de kompetensen vidare

till andra i kommunen.

 

Eleverna lär sig skriva

på ett lekfullt sätt

S:t Olofs-skolan i Sundsvall och

Medle-skolan i Skellefteå

prövar metoden Playful writing,

lekfullt skrivande.

Först får eleverna berätta.

De lyssnar på varandra och

bygger vidare tillsammans.

Sen får de skriva med egna ord.

 

Lejonströms-skolan jobbar mycket med

Läsa, skriva, räkna-garantin

Lejonströmsskolan finns i Skellefteå.

De har fört in Läsa, skriva, räkna-garantin

i det ordinarie arbetet.

Det handlar om att ge tidiga stöd-insatser.

På skolan gör de gemensamma analyser.

De stämmer av ofta.

I perioder jobbar de mycket med stöd.

 

Släpp läro-boken och

diskutera matematik

Helena Roos är forskare.

Hon forskar om särskilda

utbildnings-behov i matematik.

Hon säger att matte behöver bli mer kreativt.

Idag är det så låst till läroboken.

 

Vi har också intervjuat Helena

om inkludering.

Hon säger att det inte bara handlar om

var eleven går i skola.

Det handlar om mycket mer är det.

 

Mer innehåll i tidningen

Vi har även skrivit om

myndighetens 16 samverkans-kontor.

Som vanligt kan du också läsa

krönikor, nyheter från myndigheten

och korta artiklar från omvärlden.

 

Alla förskolor och skolor får tidningen

Vi skickar ut Lika värde

till alla för-skolor med fler än fem anställda.

Alla grund-skolor, gymnasie-skolor,

grund-sär-skolor och gymnasie-särskolor

får också tidningen.

Vi skickar även tidningen till

Komvux och SFI.

Dessutom skickas den till

utbildnings-förvaltningar,

utbildnings-nämnder och liknande.

 

Beställ det nya numret av Lika värde

Du kan ladda ner tidningen

till din dator eller mobil.

Eller beställ den i vår butik på webben.

Det kostar inget.

 

Ladda ner Lika Värde

 

Prenumerera på tidningen

Det kostar inget att prenumerera.

Du kan också få ett meddelande på mejlen

när det finns ett nytt nummer att ladda ner.

 

Prenumerera på Lika värde

 

Få mejl om nytt nummer

Publicerat fredag 30 oktober 2020