Zoe och Majken från S:t Olofsskolan i Sundsvall.

Läsa, skriva, räkna är tema för Lika värde-tidningen

Att lära sig läsa, skriva och räkna är inte alltid så lätt. Vad kan skolan göra då? I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om en mattesatsning i en hel kommun, ett lekfullt sätt att lära sig skriva och hur en skola arbetar med Läsa, skriva, räkna – garantin för tidiga stödinsatser.

För att utveckla undervisningen i matematik samlar Örnsköldsviks kommun den kompetens de redan har och sprider den vidare. S:t Olofsskolan i Sundsvall och Medleskolan i Skellefteå prövar metoden Playful writing, som innebär att eleverna får berätta muntligt, lyssna på varandra, bygga tillsammans och därefter skriva med egna ord. Med hjälp av gemensamma analyser, täta avstämningar och intensiva stödperioder har Lejonströmsskolan i Skellefteå fört in momenten i Läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser, i det ordinarie arbetet.

Släpp läroboken och diskutera matematik

Inkludering handlar om många fler faktorer än en fysisk placering. Och ämnet matematik behöver bli mindre läroboksfokuserat och undervisningen mer kreativ, det menar Helena Roos som forskar inom området särskilda utbildningsbehov i matematik, i tidningens forskarintervju.

Dessutom innehåller tidningen en artikel om myndighetens 16 samverkanskontor, krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Beställ det nya numret av Lika värde

Du kan både ladda ner tidningen som pdf och beställa den i webbutiken, utan kostnad.

Prenumerera på tidningen Lika värde här 

Publicerat fredag 30 oktober 2020