Läsa, skriva och räkna är tema för tidningen Lika värde

Att kunna läsa, skriva och räkna är färdigheter som påverkar både självbilden och den personliga utvecklingen. I det här numret av tidningen Lika värde kan du läsa om Järfälla som arbetar systematiskt för att fånga upp elever med matematiksvårigheter, om Katrineholm som har som mål att alla elever ska kunna läsa efter årskurs 1 och en intervju med Carin Roos som leder projektet "Framgångsfaktorer vid läs- och skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning".

Vi har också besökt en förskola som arbetar med empatiskt ledarskap och en forskare som undersökt hur elever med autismspektrumtillstånd eller ADHD läser och förstår en text.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat torsdag 24 september 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016