Läromedel prisas under Skolforum

Idag invigs Skolforum i Stockholm och programmet är välfyllt under två dagar. Förutom monteraktiviteter och seminarier kommer även Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds debutantpris Lärkungen 2015 att delas ut. I arbetet med att ta fram boken har vår läromedelsavdelning varit inblandad.

Erika Tenrud heter författaren till läromedlet Matteresan. Det är framtaget för särskolan och är ett resultat av ett viktigt och långsiktigt främjande arbete för att stimulera läromedelsproduktion för den målgruppen.

Matteresan har fått produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Eva Klockhoff, läromedelsrådgivare, har varit Erikas kontaktperson på SPSM.

- SPSM stimulerar produktionen av läromedel för särskolan genom att ge produktionsstöd. Produktionsstödet är dels ett ekonomiskt stöd men också ett konsultativt, det vill säga rådgivande, stöd som ges till läromedelsförlag vid utveckling av läromedel för elever med funktionsnedsättning, berättar Eva Klockhoff.

Vi bevaker prisutdelningen och mycket annat på plats på Skolforum. Följ oss på på Twitter och Facebook.

Publicerat måndag 26 oktober 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016

Fakta om författarpriset

Fakta om priset
Sveriges läromedelsförfattares förbund (SLFF) delar varje år ut ett läromedelsförfattarpris, Lärkan, och ett debutantpris, Lärkungen. Det är nu fjärde året i rad som priset delas ut. Liksom tidigare år sker prisutdelningen på Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Priset är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel i tryckt eller i digital form. God textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet premieras.

Priset ska avse medverkan i aktuella, i undervisningssammanhang väl fungerande läromedel eller kurslitteratur utgivet i Sverige.