Läromedel för elever med språkstörning

Möter du barn, elever eller vuxenstuderande med språkstörning?

I dag, den 18 oktober, är det språkstörningens dag. Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett antal läromedel som är framtagna för att varje barn, elev eller vuxenstudent med språkstörning ska ha möjlighet att nå målen för sin utbildning. Här är några exempel.

  • Tokboken läsebok visar att ordlekar är ett roligt och avslappnat sätt att arbeta med språk och ordförståelse. Den ger också eleverna en möjlighet att använda humor i ett socialt sammanhang. Till titeln finns även en lärarhandledning med memory, och en arbetsbok.
  • I Min bok får eleverna möta ord som de ofta träffar på i vardagen.
  • Serien Skrivsugen hjälper eleven att komma igång och lyckas med sitt eget skrivande.
  • Serien om Luna riktar sig till elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. Luna är en flicka med många funderingar kring olika saker som hon ser och hör.
  • Pictogram i tid och rum riktar sig till dig som kommer i kontakt med barn, unga eller vuxna som behöver bilder för att kommunicera eller för att utveckla sin tids- och rumsuppfattning.
  • Hur låter ordet och Vem har ljudet är spel för språkinlärning, och i samma serie finns många fler.

Missa heller inte våra webbtjänster Ritade tecken, en webbtjänst utvecklad för att stödja användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, och Pictogram, ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva.

Läs mer om om tillgängliggörande egenskaper i ett läromedel som kan passa för elever med språkstörning.

Publicerat måndag 21 oktober 2019