En elev visar gipsfigur från konstutställning

Kristinaskolans elever drömmer om att fler kan teckenspråk

I några veckor har elever på Kristinaskolan arbetat med att forma varje bokstav i handalfabetet med gips på bildlektionerna och skrivit texter om sina drömmar på svensklektionerna. Gipshänderna och texterna med elevers drömmar finns nu att se på Härnösands konsthall.

Varje år arrangeras konstveckor för barn och unga i Härnösand. I årets konstveckor, som sker mellan 14 februari och 5 mars, pågår en utställning på Härnösands konsthall med temat "Barn och unga i Härnösand drömmer." Temat för utställningen utgår från barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020. Enligt barnkonventionen har barn bland annat rätt till sin identitet och att uttrycka sin åsikt. Dessutom ska skolan lära barnen om deras mänskliga rättigheter. På Härnösands kommuns webbsida skriver de så här om utställningen: "Hur skulle världen se ut om vi på riktigt började lyssna till barns drömmar, tankar och åsikter?"

Till utställningen har flera förskolor och skolor i Härnösands kommun bidragit med olika konstverk, däribland Kristinaskolan. Kristinaskolan är en av myndighetens specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning och erbjuder undervisning i en teckenspråkig miljö. Kristinaskolans elever har till utställningen gjort handalfabetet av gips och skrivit texter om sina drömmar. I fredags var det en vernissage med underhållning på konsthallen för att inleda utställningen. Där fick vi träffa några elever och personal på Kristinaskolan som berättade om hur de har arbetat med sitt bidrag till utställningen.

- Det hela började med att vi fick en inbjudan från konsthallen om vår skola ville medverka, berättar Ulrica Malmheim, lärare på Kristinaskolan. Det var självklart att vi skulle medverka. Då tänkte jag direkt på vad som är unikt för vår skola – teckenspråket!

Handalfabetet av gips

Under årens lopp har Kristinaskolan på olika sätt uppmärksammat teckenspråkets dag, internationella teckenspråksdagen, temaveckor samt olika jubileum med koppling till teckenspråk och dövhistoria. Att det blev just handalfabetet av gips är ingen slump.

- Vi vet att många är intresserade av att lära sig teckenspråk och handalfabetet är en bra utgångspunkt att börja med, berättar Ulrica. Kan man handalfabetet kan man bygga broar till kommunikation mellan personer som är teckenspråkiga och icke-teckenspråkiga.

Ulrica involverade alla elever i ett projekt som gick ut på att varje elev skulle göra varsin handalfabet med gips i ämnet bild. I kursplanen i ämnet bild ska eleverna bland annat lära sig göra plana och formbara material och förstå hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

- Det blev ett roligt och spännande arbete på lektionerna. Vissa bokstäver, till exempel G, kräver att man lyckas räta ut fingrarna och samtidigt dra ut handen efter att gipsen stelnat. Det löste vi genom att klippa upp gipset längst ner och sedan gipsa ihop klippet.

Saga Heneryd, elev på Kristinaskolan, som gjort bokstaven N av gips berättar om en av hennes drömmar.

- Jag vill ha fler tv-program på teckenspråk.

På texterna, som elever har skrivit till utställningen, står det bland annat:

  • Jag önskar att mamma och pappa lär sig teckenspråk!
  • Jag önskar att alla i hela världen ska kunna teckenspråk!
  • Jag vill att min familj lär sig teckenspråk så vi kan prata med varandra.
  • Utan teckenspråk skulle jag ha svårt att hänga med i undervisningen.
  • Jag önskar att det fanns fler TV-program på teckenspråk.
  • Det är så tur att jag kan teckenspråk och tur det finns skolor för alla döva och hörselskadade. Jag skulle inte klara av att gå i en skola med hörande elever. Om ingen kunde teckenspråk skulle jag känna mig utanför.

- Jag hoppas att utställningen inspirerar fler till att bli nyfikna på och lära sig teckenspråk, eller åtminstone handalfabetet. Därför finns det också kort med det svenska handalfabetet vid utställningen, avslutar Ulrica.

Om utställningen

Det är Härnösands konsthall i samarbete med Teskedsorden och deras projekt Drömburken som arrangerar utställningen. Utställningen med barns och ungas drömmar kommer att dokumenteras och överlämnas till statsminister Stefan Löfven. Dokumentationen blir på så sätt en offentlig handling som måste bevaras för all framtid.

Film från vernissage Härnösand
Publicerat måndag 18 maj 2020