Handledningsmaterial APU

Kraftsamling kring praktik

I Finspång har Bergska skolan tagit ett nytt grepp om upplägget med praktik för sina elever inom gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen. Trygghet och tydlighet för både elever och arbetsgivare har varit en ledstjärna.

En arbetsgrupp på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen i Finspång började undersöka vad deras elever egentligen tyckte om praktiktiden. Att en lyckad praktik är mycket värdefull, var förstås redan känt.

Elisabeth Rehn

– Många av våra elever kommer inte att nå arbetsmarknaden via skolor, så arbetsvägen blir desto mer betydelsefull, säger Elisabeth Rehn, rektor på Bergska skolan.

Projektet Ut i arbete satte igång och i intervjuer med ungdomarna kom det fram att tre saker är extra viktiga ur deras synvinkel för att det ska fungera. Det är mottagandet på arbetsplatsen, handledarskapet samt den löpande kontakten med skolan under praktikperioden.

Frukostmöten för dialog

Med detta som grund ordnade skolan frukostmöten med företag och arbetsgivare för att få igång en dialog.

– Det visade sig att företagen kom fram med samma tre saker, men de sade också tydligt att de behövde bättre stöd och mer kunskap för att klara sin roll. Det gjorde att vi skapade en hand­ledarutbildning där vi till exempel ger kunskap om diagnoser och hur man kan stötta elever med särskilda behov, berättar Elisabeth.

Tydliga rutiner ger trygghet

Arbetsgruppen har tagit fram tydliga rutiner för introduktionen på arbetsplatsen, handledningen, de löpande kontakterna mellan skola och arbetsgivare samt uppföljningen. Allt finns samlat i en pärm modell större och samtliga inblandade kan understryka hur viktigt det har varit att arbeta kring dessa gemensamma rutiner.

– Målet är enkelt uttryckt att skapa trygghet både för eleverna och för arbetsgivarna. I vårt arbete har vi också involverat försäkringskassan och arbetsförmedlingen som finns med och kan följa ungdomarna. För en dag lämnar eleverna skolan och då blir denna samverkan viktig, säger Elisabeth.

Alla försök att få ut elever på praktikperioder som blir framgångsrika lyckas inte. Men exemplen på bra upplevelser för både företag och ungdomar är ändå många, och betydligt fler än innan projektet fanns.

Eleverna trivs och utvecklas

Vi besöker ett par arbetsplatser i Finspång för att se hur det fungerar i praktiken.

Alexandra har praktik på badanläggningen Arena Grosvad. Hon berättar att hon sorterar post, städar och håller koll runt bassängerna. Ofta är hon med och hjälper till när skolklasser kommer på besök.

Hennes handledare, Evelina Karanta, säger att man från badets sida gärna tar emot praktikanter i den mån det går.

– Det här ett bra ställe för praktik eftersom vi har många olika arbetsuppgifter och kan anpassa rätt mycket efter elevens förmåga. Det är viktigt med täta kontakter med skolan, och det har vi, så att det fort går att reda ut när saker inte fungerar, säger hon.

– Jag trivs bra här och skulle kunna ha ett sånt här jobb, säger Alexandra.

På ett av kommunens äldreboenden träffar vi Sandra. Det är en skämtsam och glad tjej som med glädje berättar om sina arbetsuppgifter. Hon bakar bröd, sköter servering, diskar och dukar fram. Mycket tid ägnar hon åt att prata med de gamla. Men det har inte alltid varit så här.

– Det var helt annorlunda när jag började här. Nu är det andra året för mig. Men förut var jag en tyst mus som inte vågade någonting, säger hon.

Innan vi tar adjö börjar hon prata om drömmar och om oskrivna blad i livet. Kanske ska hon flytta till Norrköping.

En intressant reflektion är hur lite det ibland behövs för att en elev ska komma igång bra på sin praktik. Det kan räcka med att det finns enkla rutiner för hur eleven ska få sitt eget klädskåp. Utan en sådan detalj, ingen trygghet och stor risk att praktikförsöket misslyckas.

Nu står en sådan detalj på en lista tillsammans med andra rutiner som ska följas.

Publicerat onsdag 3 december 2014 Granskat måndag 11 januari 2016