Konstutställning i alternativ kommunikation på Hällsboskolan

Hej Johanna Lindberg, logoped, och Teresia Lonnakko, specialpedagog, på Hällsboskolan i Umeå, som har initierat samarbetet med Kulturverket utifrån Kulturverkets devis: "barn lär vuxna".

Vad betyder det?
- Utifrån att "barn lär vuxna" har Kulturverket och eleverna arbetat med temat kommunikation. Samarbetet har fokuserat på att hitta alternativa kommunikationssätt. I det här samarbetet med Kulturverket har våra elever fått arbeta med kommunikation genom olika konstverk. Det är våra duktiga pedagoger på skolan och framförallt eleverna själva som varit drivande i samarbetet.

Vilka olika konstverk har tagits fram då?
- Det har varit många olika fantastiska konstverk som alla handlar om alternativ kommunikation. Det har varit allt ifrån bilder och visuella konstverk till sånger, dataspel och film. Designskolan har tolkat de yngre elevernas teckningar. Kärnan har varit att det ska handla om alternativ kommunikation genom konst och ligga nära elevernas egna intressen.

Kommer ni fortsätta med samarbeten även nästa termin med Konstverket?
Det vill vi verkligen även om det kanske inte blir på exakt samma sätt nästa läsår. Det här samarbetet med Kulturverket har pågått under hela läsåret och inbegripit alla klasser, från förskoleklass till klass tio och varit mycket uppskattat bland eleverna. Så det är extra roligt att eleverna nu får visa upp sina konstverk för varandra såväl som för föräldrar. All kommunikation sker faktiskt inte på talad svenska, det går att hitta andra vägar att kommunicera på också.

Publicerat onsdag 1 juni 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018