Nu öppnar anmälan till konferensen Tactile Reading

Den 5-7 april 2017 skriver vi historia när vi arrangerar den internationella konferensen Tactile Reading tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Den ger ett unikt tillfälle att ta del av internationell forskning inom området punktskrift och taktila bilder för barn och ungdom. Nu öppnar anmälan.

Konferensen vänder sig till personer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar med synnedsättning eller blindhet. Vårt mål är att skapa ett forum för att dela erfarenheter och forskning, visa goda exempel och att inspirera till ny forskning om taktil läsning av text och bild.

– Vi har satsat på att få hit forskare från hela världen. Taktil läsning är ett ganska litet forskningsfält i Sverige, därför är det glädjande att så många väljer att komma till vår konferens i Stockholm. Det blir en unik möjlighet för forskare och praktiker som vill ta del av goda exempel och forskning inom området, säger Catarina Hägg, projektledare, SPSM som ansvarar för konferensen tillsammans med Björn Westling på MTM.

Fler än 50 talare inom fem spännande områden

Fler än 50 talare från länder världen över kommer att dela med sig av sina erfarenheter på konferensen. Några välkända namn är Cay Holbrook, Ans Withagen, Gun Olsson och Luis González-García

Konferensen spänner över fem spännande områden:

  • Utveckling av taktil förståelse
  • Taktil läsning och hjärnan
  • Punktskrift och litteratur
  • Taktila bilder
  • Universell design och taktil läsning

Konferensen kommer att hållas på engelska.

Anmälan är stängd.

 

Publicerat fredag 28 oktober 2016 Granskat fredag 18 maj 2018