Fredrik Malmberg

Kommentar till PISA-resultaten: Närmare statligt stöd behövs för att komma åt bristen på likvärdighet

– Det är glädjande att kunskapsresultaten fortsätter att visa på positiv utveckling i PISA-undersökningen. Det är en seger för de många kämpande lärarna och eleverna. Samtidigt ser vi att likvärdigheten mellan skolor brister. Vi utvecklar vårt arbete för att kunna ge närmare stöd, säger Fredrik Malmberg generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Likvärdigheten är fortsatt ett problem och där visar inte PISA-undersökningen på någon förbättring. Svensk skola är mindre likvärdig än skolorna i övriga Norden. Elever som går i skolor i utsatta områden löper stor risk att få sämre undervisning. Andelen behöriga lärare är lägre och studieron sämre.

Att det skiljer stort mellan olika skolors kvalitet är något som rådgivarna på Specialpedagogiska skolmyndigheten ser varje dag när de är ute i skolorna runt om i landet. Den stora skillnaden mellan skolor är något som går emot skollagens intention att svensk skola ska vara likvärdig oavsett var i landet den finns och kunna kompensera för elevernas olika behov.

– Jag instämmer helt i vad min generaldirektörskollega, Peter Fredriksson på Skolverket, uttrycker: alla med ansvar för skolan måste fokusera på att sätta in stöd och resurser där det behövs som mest, säger Fredrik Malmberg

Under våren 2020 startar Specialpedagogiska skolmyndigheten 16 samverkanskontor dit skolor och skolhuvudmän kan vända sig. Orterna där samverkanskontoren öppnar är: Luleå, Umeå, Östersund, Härnösand, Gävle, Västerås, Solna, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Göteborg och Malmö.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har redan nu fysiska kontor på de här orterna, och på fyra orter till i landet, men samverkanskontoren ska vara knutpunkter för dialog och skolutveckling mellan skolhuvudmännen och skolmyndigheten.

– Med den här förändringen vill vi förbättra det statliga stödet och göra att det kommer närmare skolor och skolhuvudmän och framför allt når fram till de skolor där behoven är som störst, avlutar Fredrik Malmberg.

PISA undersökningen 2018 på Skolverkets webbplats
Skolverkets pressmeddelande om PISA-undersökningen

Översättning till teckenspråk kommer inom kort.

Publicerat onsdag 4 december 2019