Kan specialskolan bidra till likvärdiga förutsättningar och inkludering på riktigt?

Direktsänt frukostseminarium onsdagen den 24 oktober

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium om kunskapsutveckling i en alternativ skolmiljö. Om hur kunskap och språk går hand i hand och om varför specialskolor är viktiga för en del elever.

Att gå i den vanliga grundskolan fungerar för de flesta elever, men ibland behövs alternativ. Specialskolan lär ut samma saker som grundskolan gör, fast på ett annat sätt och i en kommunikativ miljö som är anpassad till eleverna och deras förutsättningar.

Frågan om specialskolor har debatterats länge, inte minst ur ett inkluderingsperspektiv. Men när är man egentligen inkluderad som elev och vad krävs om vi har fokus på elevens rätt till kunskapsutveckling? Under seminariet presenteras statistik som visar att det strategiska arbetet med elevers kunskapsutveckling ger resultat i specialskolan, följt av ett panelsamtal om erfarenheter, utmaningar och möjligheter med denna alternativa skolform.

Medverkande i panelsamtalet

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Ivan Cosic, lärare Rudbecksgymnasiet i Örebro, före detta elev på Birgittaskolan i Örebro.
  • Ingela Holmström, biträdande lektor vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
  • Anna Gabrielsson, generalsekreterare, Riksförbundet DHB för barn som är döva, har en hörselnedsättning eller språkstörning och deras familjer.
  • Ola Hendar, ansvarig för uppföljning av specialskolornas kvalitetsarbete, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Följ seminariet i direktsändning

Frukostseminariet kommer att direktsändas och du kan följa sändningen via vår YouTube-kanal. Tid för sändningen är 08:00-09:00. Sändningen teckenspråkstolkas.

En inspelad version kommer även att publiceras i efterhand på spsm.se.

Några platser kvar

Är du intresserad av att delta vid frukostseminariet finns några platser kvar. Sista anmälningsdag är fredagen den 19 oktober och du anmäler dig genom att mejla till frukostseminarium@spsm.se. Seminariet äger rum på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30 och seminariet startar klockan 08:00.

Läs mer om våra specialskolor på www.spsm.se/specialskola

 

Publicerat måndag 12 november 2018