Jag känner att mina råd gör skillnad

Att göra en konkret skillnad för eleverna genom ökad kunskap hos pedagogerna är en drivkraft hos Hans Kvarnsjö. Hans har i mer än 25 år arbetat med specialpedagogiska frågor och arbetat som rådgivare på myndigheten i mer än 11 år. Frågor som rör elever med synnedsättning och hur lärare kan anpassa lärmiljön för elever med nedsatt synförmåga är Hans specialområde.

Hans Kvarnsjö arbetar som rådgivare och har sin arbetsplats i Växjö men ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän över hela södra regionen, som omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län. Det specialpedagogiska stödet innebär att han åker ut till skolor och ger råd om pedagogiska anpassningar för elever med synnedsättning, samt håller kurser för skolpersonal som undervisar elever med nedsatt syn.

– Innan jag åker ut och besöker skolorna förbereder jag inför ett uppdrag genom att orientera mig om skolans behov av stöd. Vi kommer tillsammans överens om vilka mål skolan har med vårt stöd. Sen åker jag ut och träffar lärarna. Ibland ger jag stöd till ett helt arbetslag, ibland till ett par enskilda lärare. Jag inleder oftast med generell information om synnedsättning och om pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Sen diskuterar vi olika konkreta frågor som lärarna har förberett.

Lärmiljön ska kompensera elevens funktionsnedsättning

När Hans möter lärare och personal på skolor ger han råd i frågor som rör vad lärare och övrig personal behöver tänka på för att göra lärmiljön tillgänglig för elever med synnedsättning. Ofta handlar det om vilka anpassningar läraren kan använda för att kompensera elevens nedsatta syn, som att använda inlästa läromedel och att arbetsmaterial ska vara i ett format som möjliggör för eleven att anpassa teckenstorlek, typsnitt och färg. Till idrottslärare ger han ofta råd om att använda material med tydliga kontraster, som att ha väst i olika klara färger med tydliga kontraster eller att använda bollar med tydlig kontrast mot idrottshallens golv. Exempelvis är det inte så bra att använda en grön boll om golvet är grönt.

– Ofta saknar lärare kunskap om vad de kan göra för att anpassa sin undervisning så att den blir tillgänglig utifrån elevens funktionsnedsättning. När det gäller elever med synnedsättning behöver läraren se till att anpassa både undervisningen och uppgifterna så att eleven inte ska vara beroende av att kunna se för att kunna vara delaktig och visa sina kunskaper.

En speciell känsla efter varje uppdrag

Även om det är svårt för Hans att bedöma om hans rådgivning leder till att elever får en bra lärandesituation upplever Hans att han oftast lyckas nå fram hos lärarna. Att Hans är specialiserad inom synområdet är också speciellt, eftersom många saknar kunskap om vilka specifika behov som elever med synnedsättning har. För någon vecka sen gav Hans råd till tre lärare inom hem- och konsumentkunskap.

– Vi diskuterade om vad som är bra att tänka på vid praktiska ämnen när det gäller elever med synnedsättning. Jag tog upp bland annat upp hur elever med synnedsättning kan uppleva lärmiljön i ämnet hem- och konsumentkunskap, som till exempel att skära, mäta och duka. Efter uppdraget kände jag mig verkligen nöjd. Jag kände att de verkligen lyssnade och fick till sig en tankeställare, att de fick nytta av mina råd.

Publicerat fredag 19 oktober 2018