Specialpedagogen Gunilla visar en pedagog hur man kan använda it i lärandet.

It-inspiratören

Med digitala verktyg öppnas nya möjligheter för alla elever, men framförallt för elever i behov av särskilt stöd. Men hur når man alla lärare och inte bara dem som har ett intresse från början?

– Att använda dator måste innebära mer än en bok på burk och det är här Gunillas arbete kommer in, säger Christer Ferm, chef för utvecklingsenheten inom skolförvaltningen i Mölndals stad.

Gunilla Almgren Bäck är specialpedagog och skolutvecklare inom informations- och kommunikationsteknik i kommunen.

– Vi utvecklar pedagogiken och arbetssätten med informations- och kommunikationsteknik. Jag tror vi kan få en roligare och mer meningsfull skola för alla elever.

Gunilla är inspirerad av professor Jerry Rosenqvist som säger att ju bredare pedagogiken är, desto smalare behöver specialpedagogiken vara. Hon brukar lägga till "för att undanröja hinder för lärande och gemenskap".

Genom att föra samman specialpedagogik och digitala verktyg blir möjligheterna till variation många fler och pedagogerna kan tänka in barn och ungdomars olikheter i lärandet från början. Gunilla menar att det specialpedagogiska perspektivet behövs i skolans utvecklingsarbete.

– Det perspektivet kan bidra till att hitta varierade lösningar som skapar intresse och lust hos alla elever. Och på så sätt breddas pedagogiken, säger hon.

Hennes vision är att digitala verktyg är en naturlig del av alla pedagogers arbete. För nå dit måste fler ha kunskap om it i lärandet och vad det kan betyda för elever i behov av särskilt stöd. Därför försöker hon hitta bra sätt att sprida kompetensen.

Det började med att Skoldatateket erbjöd kurser för specialpedagoger. Tanken var att de sedan skulle föra kunskaperna vidare.

– Men det gav inte så stor effekt jag hoppats på, säger Gunilla. Det gäller att lyssna till pedagogerna och ta ett verktyg i taget, så de hinner reflektera och utveckla pedagogiken också.

Ett annat sätt hon prövat är processutbildning. Då skrev deltagarna egna utvecklingsplaner, prövade verktyg i sin verksamhet, inspirerade varandra och diskuterade hur digitala verktyg kan användas för alla elever. Sen kom idén att elever och pedagoger ska lära sig tillsammans.

– Jag har gått in i klasser och genomfört en lektion med digitala verktyg för elever och pedagoger samtidigt. Om läraren vid nästa tillfälle inte kommer ihåg allt, så kan eleverna hjälpa till.

Den senaste modellen Gunilla prövat är att gå in i en verksamhets utvecklingsarbete för att bidra med det specialpedagogiska och digitala perspektivet.

– Vi har gått från en utbudsstyrd till en behovsstyrd utbildning. Vi kommer in i skolornas utvecklingsarbete istället för att trycka på dem något. På det sättet blir den centrala utvecklingsenheten ett bättre stöd för verksamheternas utvecklingsarbete, säger Christer.

Publicerat fredag 27 december 2013 Granskat måndag 11 januari 2016