Digitala läromedel

Intresset för att använda applikationer och pekplatta som stöd i lärandet växer

Alla elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna förutsättningar och digitala verktyg ger stora möjligheter. Mycket tyder på att användningen av digitala verktyg i skolan fortsätter att växa och efterfrågas.

Elevernas individuella behov en utmaning

På Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är alternativa lärverktyg ett prioriterat område. Just nu pågår ett spännande projekt på SPSMs läromedelsavdelning där man inventerar vilka tekniska möjligheter som finns att använda applikationer för olika målgrupper. Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar för hur vi kan göra våra läromedel tillgängliga för fler. Bland målgrupperna finns elever med olika behov och som kan behöva göra individuella inställningar, varför lösningarna inte alltid är enkla.

– Vårt mål är att utveckla läromedel baserad på beprövad erfarenhet och forskning. Ett av våra uppdrag är att utveckla läromedel som den kommersiella marknaden inte täcker. Minna Larsson, applikationsutvecklare SPSM

Höga krav på tillgänglighet

– Våra läromedel skall vara tillgängliga vilket ställer stora krav på innehåll, design och tydlighet. Formaten skall dessutom vara anpassade till elevens behov, berättar Minna. I vissa fall är det bättre för eleven att läromedlet finns i digital form som en webbapplikation och i andra fall kan det vara bättre för eleven att arbeta med ett tryckt material. När vi utvecklar läromedel beaktar vi de olika möjligheterna som finns idag såsom bland annat SMART Board, läsplatta, pekplatta och mobil

Aktuella läromedelsprojekt

Några aktuella digitala läromedelsprojekt som pågår just nu är till exempel: Djur omkring oss, Maja och Milo och Digitecken, som är en digital samlingsplattform för distribution av digitala läromedel på teckenspråk.

– Vi håller också på att utveckla ett nytt e-text format som skall ersätta Textview. Vi ser fram emot att presentera nya projekt under 2015, avslutar Minna.

Undersökningen Elever och internet (PDF-dokument, 7 kB) från Stiftelsen för internetinfrastruktur ger en bra bild av hur internetanvändningen ser ut bland elever i skolan.

Publicerat måndag 15 december 2014 Granskat måndag 11 januari 2016
Minna Larsson

Minna Larsson,

Applikationsutvecklare SPSM