Intensivt arbete för trygga specialskolor

BO sätter fokus på situationen för barn med funktionsnedsättning i en rapport som lanseras idag. Flera aktörer får kritik, däribland specialskolorna som Specialpedagogiska skolmyndigheten driver.

– Frågan om elevernas rätt till en trygg skolgång är högst på specialskolornas agenda. Det pågår sedan en tid ett genomgripande arbete för att stärka specialskolans arbete mot kränkningar. Även tvåspråkigheten är i fokus och vi har ett utvecklingsarbete igång för att stärka personalens teckenspråk, säger Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

De två frågor Barnombudsmannen lyfter i en intervju i Dagens Nyheter är att elever berättat om kränkningar och att lärare har otillräckliga kunskaper i teckenspråk. Specialpedagogiska skolmyndigheten drog 2014 igång ett utredningsarbete för att ta reda på hur väl elever på specialskolorna känner till sina rättigheter och var man vänder sig om man upplevt kränkningar. Den rapporten följdes sedan upp av en liknande rapport bland vuxna i skolan för att få en så bra bild som möjligt av vad som behövde utvecklas i skolornas likabehandlingsarbete.

Utredaren, som har ett förflutet hos Barnombudsmannen, gav rekommendationer för utvecklingsarbetet som myndigheten nu följer.

  • Personal, föräldraråd och elevråd ska under våren gå igenom rapporterna.
  • Rutinerna för likabehandlingsarbetet ska stärkas. Innan sommaren ska en plan för hur organisation och arbetssätt ska utvecklas vara klar. Sedan ska kunskapen spridas och omsättas i praktisk verksamhet.

– Vi har nolltolerans mot kränkningar. Det ska inte finnas någon tveksamhet om hur vuxna i skolan ska agera om någon elev upplever kränkningar, säger Greger Bååth.

Det pågår även ett arbete för att stärka teckenspråkskompetensen hos personal som inte är fullt ut teckenspråkiga.

  • Hösten 2016 startar utbildningar i teckenspråk på högskolenivå i samarbete med Stockholms universitet. Tidigare har teckenspråksutbildning genomförts på olika sätt på de olika skolorna.
  • Underlag för upphandling av teckenspråksutbildning på folkhögskolor tas fram för att också erbjuda fortbildning.

I väntan på utbildningar i teckenspråk har flera skolor anställt tolkar.

– En fungerande kommunikation är grunden för lärande och trygghet. I ett läge där det är svårt att rekrytera personal som är fullt ut teckenspråkiga satsar vi på en mer enhetlig fortbildning, säger Greger Bååth.

Läs Barnombudsmannens rapport

Läs mer om utredningarna om likabehandlingsarbetet:
Elever i specialskolan
Vuxna i specialskolan

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018