Sis-medelsbroschyr

Inspiration till skolutveckling

Att utveckla en verksamhet innebär ofta att pröva nya vägar och arbetssätt. En ny skrift och ett webbseminarium vill inspirera skolor att göra just det. Ta del av några utvecklingsprojekt som fått bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS).

Både skriften och seminariet vänder sig till alla inom skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, som är intresserade av att utveckla verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning.

Skrift

Skriften heter Skolutveckling i praktiken. I den presenteras sju olika projekt runt om i landet. Du kan beställa den gratis från vår webbutik.

Webbseminarium

Webbseminariet äger rum den 19 november klockan 14.00-15.30. Då delar tre av projekten i skriften med sig av sina arbeten och erfarenheter.

Om du inte har möjlighet att delta i webbseminariet kan du se det i efterhand.

Publicerat torsdag 13 november 2014 Granskat torsdag 17 december 2015