Insatserna som lett till högre betyg och färre avhopp i gymnasiet

När eleverna fick tydliga krav och stöd under lektionerna, ökade motivationen. Dessutom blev både relationerna och betygen bättre och färre hoppade av gymnasieutbildningen. Till och med lärarna mår bättre nu.

I januari 2016 startade el- och energiprogrammet på Jämtlands gymnasium det treåriga projektet "Alla ska med!". Det handlar om att förändra en yrkesutbildning genom att utveckla arbetssätt och metoder utifrån fyra byggstenar: relationellt lärande, inlärningsstilar, elevansvar och kollegialt lärande. För att förstå vad skolan behövde förändra gjorde projektet en kartläggning genom att intervjua tidigare elever.

– Förut kunde hälften av eleverna i avgångsklasserna sakna betyg i något ämne. Vi lärare jobbade var för sig och fokuserade på prov för att kunna bedöma elevernas kunskap, samtidigt kände vi oss maktlösa inför situationen, berättar Göran Eriksson, lärare i elteknik.

Större självtillit hos eleverna

Ett år innan projektstart påbörjade skolan ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Roland Widlund. Nu finns han och Ulrika Gidlund, doktorand och följeforskare från Mittuniversitetet, med som stöd i projektet.

– De effekter vi ser redan nu är att betygen blir bättre, färre elever blir underkända och färre hoppar av, säger Ulrika.
Eleverna har fått större självtillit och lärarna mår bättre. Det som har stor betydelse för eleverna är att alla lärare bryr sig och att fler uppgifter är praktiska.

Anpassningar som är bra för alla

Lärarna i arbetslaget har numera ett nära samarbete för att utveckla och anpassa arbetssätt och bemötande, utifrån elevernas olika behov i olika utbildningssituationer. Eleverna själva får reflektera över hur de lär sig bäst.

– Vi har inte mer tid, men vi använder tiden annorlunda. Ett exempel på anpassningar är morgonsamlingarna där vi går igenom dagen, tar upp schemaändringar och påminner om saker som eleverna måste ha med sig till lektionerna. Där ser vi att det som är nödvändigt för några är bra för alla, säger Eva Malmsten, lärare i engelska och svenska.

Stöd direkt när behov uppstår

På vissa lektioner där det finns behov av extra stöd är två lärare med. Det har bland annat visat sig ha stor betydelse att matematikläraren ger stöd på lektioner i de yrkeskurser där kunskap i matematik är nödvändig.

– Vi såg att de elever som inte hängde med på lektionerna tappade för mycket. Nu tar vi frågorna direkt när behovet av stöd uppstår, inte en månad senare. Vi har också ett närmare samarbete med specialpedagogen än förut, berättar Göran.

Bland de planerade anpassningarna finns filmer med olika arbetsmoment. Till dem ska det finnas begreppskort på svenska, engelska och arabiska, som kan användas tillsammans med arbetslådor med innehåll på olika nivåer.

– Görandet är viktigt och betygen blir mer relevanta. Eleverna måste förstå vad de ska ha kurserna till. De behöver också kunskap om branschfrågor och möjligheter att öva på de sociala bitarna i arbetslivet. Därför är det viktigt att vi bemöter eleverna som vi själva vill bli bemötta på arbetsplatsen, säger Göran.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 3 2017

Sök bidrag till projekt

Jämtlands gymnasium genomför utvecklingsprojektet "Alla ska med!" med SIS-medel. SIS-medel kan förskolor och skolor söka till projekt som har till syfte att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Publicerat fredag 19 oktober 2018