Inkludering är tema för tidningen Lika värde

Hur kan man arbeta inkluderande i skolan? Vilken roll har skolhuvudmannen i detta arbete? Och vad kan man göra konkret i en skola, måste man lägga ner alla särskilda grupper? Det är några av frågorna det här numret av tidningen Lika värde, försöker besvara. Läs om några som deltagit i forskningsinstitutet Ifous forsknings- och utvecklingsprogram om inkluderande lärmiljöer.

Läs också om Linköpings kommun vars arbete för elever som omhändertas i samhällsvård, inspirerat till SiSam-modellen. En samverkansmodell för obruten skolgång för barn och elever som är placerade vid SiS-ungdomshem.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat torsdag 3 december 2015 Granskat torsdag 24 mars 2016