Ekeskolans elevboende i vinterlandskap

Idag firar Ekeskolan sin kvalitetscertifiering

Idag klockan 9:30 bjuds det på kvalitetstårta på Ekeskolan. Skolan får hela 90 poäng i en nyligen genomförd granskning och blir med god marginal certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. För certifieringen måste man nå minst 60 poäng och minst steg 3 inom samtliga områden.

Ekeskolan har arbetat med Qualis under tre terminer och detta är den första granskningen som genomförs. Omdömena i resultatet visar på att skolan och boendena skapar en god miljö för såväl lärande som fritid. Miljön är trygg, trivsam och det råder ett gott förhållande mellan alla på skolan. Detta tillsammans med ett ledarskap som är tydligt och strategiskt borgar för en fortsatt positiv utveckling av en bra verksamhet gör att man fått så gott resultat i granskningen.

Systematiskt kvalitetsarbete

– Våra starkaste områden i granskningen är Kunskaper och färdigheter, Arbetssätt och lärarroll, Delaktighet samt Image, berättar Elisabeth Brynje Starfelt, rektor på Ekeskolan. Här har man sett att det finns en samsyn bland personalen om hur man ska arbeta med frågorna. De menar att skolledningen har avsatt tid och resurser för att ge förutsättning för detta arbete. Arbetet pågår kontinuerligt och skolan är på god väg att få ett kvalitetsarbete som också är systematiskt.

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att metoderna som används i olika situationer är förankrade hos all personal, att eleverna är delaktiga och att arbetssätt och metoder är kopplade till beprövad erfarenhet och vetenskapliga metoder.

Så här går Qualisgranskningen till

Qualisgranskningen går till så att skolans arbetslag och rektor först genomför en självvärdering av Qualis kvalitetskriterier inom olika områden. Därefter har elever, föräldrar och personal besvarat enkäter. När självskattningar och enkäter är klara genomför Qualis en granskning på plats. Granskarna genomför lektionsbesök, besök på skolans boenden, intervjuer med elever, föräldrar, olika personalgrupper och rektor.

– Rapporten visar att vi med god marginal blivit certifierade. Omdömena är fina och lyfter just det jag är särskilt stolt över här på skolan. Det värmer en rektors hjärta att få skolans arbete bekräftat på det här sättet, säger Elisabeth.

Mer om Ekeskolan

Mer om Ekeskolan och själva rapporten från kvalitetsgranskningen hittar du här på vår webbplats.

Publicerat tisdag 10 december 2013 Granskat onsdag 12 juli 2017