akustiker pratar om god ljudmiljö

I en bra ljudmiljö är det lättare att både ge och ta emot kunskap

Forskning visar att en god ljudmiljö skapar bättre förutsättningar för elevernas lärande och skolresultat. Även lärarna gynnas i en god ljudmiljö. I en nyproducerad film berättar skolledare, lärare och elever om deras erfarenheter när de gått från en dålig till en bra ljudmiljö.

– Filmens syfte är att visa på skillnaden före och efter ett omgjort klassrum och vad det faktiskt innebär för de som vistas där.

Stöd inom forskningen

Forskning bland skolever visar att man minns cirka 20 procent mindre i miljöer där ljudmiljön stör inlärningen. Ett stort problem är att bakgrundsbullret maskerar konsonanterna i talet, vilket gör det svårt att förstå vad som sägs. Eko i klassrummet är ett annat problem och det fenomenet får vi exempel på i filmen.

Studier visar även att tinnitus är dubbelt så vanligt bland skolpersonal och personal inom förskolan som hos befolkningen i övrigt. Även röstproblem är vanligt förekommande bland skolpersonal på grund av dålig ljud miljö i klassrummen.

Se filmen och läs mer om auditiv miljö

Bullerfri skola bra för alla

Publicerat onsdag 26 november 2014 Granskat onsdag 16 december 2015
Håkan Bergkvist

Håkan Bergkvist, samordnare auditiv miljö på SPSM