Bild från en föreläsning där man ser fem personer som står på podiet för en paneldebatt.

Hur viktiga är digitala verktyg i skolan för elever med funktionsnedsättning?

Direktsänt frukostseminarium onsdagen den 20 mars

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium för att belysa vikten av att ha tillgång till digitala verktyg i skolan för elever med funktionsnedsättning. Följ seminariet direkt eller anmäl dig för att delta på plats.

För många elever med funktionsnedsättning innebär digitala verktyg ökade möjligheter att kunna lära och tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Att ha tillgång till och kunna använda olika digitala verktyg kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas, att kunna eller inte kunna.

Den 20 mars bjuder vi in till ett frukostseminarium med fokus på digitala verktyg. Seminariet inleds med en kort beskrivning av hur digitala verktyg kan skapa förutsättningar för inlärning och stödja elever under skoldagen. Efter det följer ett samtal med experter, praktiker och elever med egna erfarenheter om hur digitala verktyg gör skillnad så att barn och elever med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i skolan utifrån sina egna förutsättningar.

Medverkande i panelsamtalet

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Daniella Alm Heljeved, författare, föreläsare och bloggare som lever med dyslexi
  • Smilla, ambassadör för Hjärnkoll som lever med add
  • Annika Agélii Genlott, projektansvarig nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet, Sveriges kommuner och landsting, SKL
  • Thomas Nordström, fil.dr. universitetslektor i psykologi, Linnéuniversitetet
  • Johanna Kristensson, leg logoped och språk-, läs- och skrivutvecklare, Halmstads kommun
  • Stefan Bonn, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Följ seminariet i direktsändning

Frukostseminariet kommer att direktsändas och du kan följa sändningen via vår YouTube-kanal. Tid för sändningen är 08:00-09:00. Sändningen teckenspråkstolkas.

En inspelad version kommer även att publiceras i efterhand på www.spsm.se/frukostseminarier.

Platser kvar

Är du intresserad av att delta vid frukostseminariet så finns det platser kvar. Sista anmälningsdag är torsdagen den 14 mars och du anmäler dig genom att mejla till frukostseminarium@spsm.se. Seminariet äger rum på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30 och seminariet startar klockan 08:00. Ange eventuell specialkost i din anmälan.

Publicerat tisdag 12 mars 2019