Ett filmklipp från läromedlet Hur Sverige styrs.

Läromedel på teckenspråk om hur samhället styrs och hur valet går till

Hur Sverige styrs är ett helt nytt interaktivt läromedel om samhällets styrande struktur. Här får du lära dig hur det fungerar inom kommun, landsting och stat och om valprocessen, till exempel hur det går till när du kommer till en vallokal.

– Det här är ett nytt och roligt material som stått länge på skolornas önskelista, och vi kan erbjuda det i bra tid inför höstens val, säger Thomas Lydell-Olsen som varit projektledare i produktionen.

Thomas berättar att det är ungdomar som är aktörer. Vi får följa Anna som är huvudperson och hennes kompisar som undrar och frågar. Genom hela materialet är det en "faktagubbe" som förklarar. Dessutom finns en ordlista med begreppsförklaringar som är väldigt användbar i och med att det är många kluriga ord inom det här området.

Läromedlet är framtaget för elever på högstadiet och gymnasiet. Det består av 127 minuter film uppdelat i kortare avsnitt. Allt material är på teckenspråk med text och tal.

Gratis under våren

Under vårterminen är Hur Sverige styrs gratis för att ge möjlighet att undersöka och lära känna läromedlet. Från och med 1 augusti behövs ett abonnemang.

Nya material inom SO-området är på gång

Arbetet med att fylla på förråden med teckenspråkiga läromedel inom det samhällsorienterade området fortsätter. Thomas berättar att han är i startgroparna för producera ett interaktivt material som heter EU, FN och Norden, och tanken är att det ska skapas ännu fler.

Läromedlet finns på www.hursverigestyrs.se

Publicerat måndag 7 april 2014 Granskat måndag 11 januari 2016

Hur Sverige styrs