En tjej arbetar i en verkstad

Hur ser möjligheterna till arbete ut för personer med funktionsnedsättning?

Hur ser möjligheten ut till arbete för ungdomar som är i behov av särskilt stöd eller som har en funktionsnedsättning? En ny rapport från organisationen European Agency for Development in Special Needs Education beskriver hur situationen ser ut runt om i Europa.

Rapporten Framgångsrika förebilder inom yrkes- och lärlingsutbildningar i Europa – för elever i behov av särskilt stöd eller med funktionsnedsättning, beskriver elevers möjligheter till anställning efter utbildning. Den lyfter också viktiga aspekter av utbildning och praktik. Rapporten tar upp vad som fungerar, varför det fungerar och hur det fungerar och visar på skillnader och likheter mellan framgångsrika exempel inom Yrkes- och lärlingsutbildningar i Europa. Förslag till förbättringar inom utbildningarna ges också.

– Rapporten är intressant för beslutsfattare på olika nivåer, skolledning, personal vid skolorna, elever och nuvarande och framtida arbetsgivare eller representanter för arbetsmarknaden, säger Agneta Gustafsson, svensk styrelsemedlem för EA. Rent konkret kan den användas i samarbetet mellan målgrupperna för att utveckla yrkes- och lärlingsutbildningar och för att undersöka var man "står" och hur man kan gå vidare i utvecklingsarbetet.

Rapporten bygger på ett projekt, Yrkes- och lärlingsutbildning i Europa (VET): Policy och praxis inom specialpedagogisk utbildning. I projektet har man tittat på förutsättningar för anställning för personer som är i behov av stöd eller som har en funktionsnedsättning i åldern 14 till 25 år i 26 olika europeiska länder.

Från den 1 januari 2014 har organisationen European Agency ändrat sitt namn till European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Publicerat måndag 10 februari 2014 Granskat tisdag 26 juli 2016