Hur känns det när man är kär?

Appen Privatliv är ett extra tillgänglig material om känslor, relationer och sex. Målgruppen är ungdomar inom särskolan och appen är utvecklad av Zafire Vrba och Nathalie Simonsson tillsammans med elever ur grundsärskola och gymnasiesärskola.

– Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, säger Zafire Vrba. Det har länge funnits i glapp i kunskapen hos den här målgruppen. De som kan är ute självständigt på internet där det är omöjligt att inte nås av en sexualisering. Och de som av olika anledningar inte kan surfa fritt har kommit på efterkälken.

Appen Privatliv är byggd för att eleven eller ungdomen själv ska kunna ta till sig informationen. Den är gratis, går att få uppläst och är lättnavigerad med tydliga bilder och filmsnuttar. I och med att läroplanerna mycket tydligare specificerar kravet på undervisning inom sex och samlevnad föddes behovet av att tillgängliggöra material för främst ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Till appen finns en handledning, Zafire Vrba berättar hur Privatliv knyter an till läroplanerna, rent juridiskt. Handledningen har också framgångsrikt delats ut till föräldrar och pedagoger för information kring materialet.

– Vi har redan sett exempel på att pedagoger plockat ut illustrationerna till bildstöd och seriesamtal för sina elever, säger Zafire Vrba.

Världens viktigaste bok

Några år tidigare hade Nathalie Simonsson skrivit ett stödmaterial för särskolan och Världens viktigaste bok, om just sex och samlevnad. Zafire Vrba arbetade med UR:s produktion Sexbyrån.

– Det fanns väldigt lite skrivet för den här målgruppen, grundsärskolan och gymnasiesärskolan säger Therese Lindahl, rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Det är ett väldigt viktig ämnesområde, och den här målgruppen behöver göra sin röst hörd.

– Vi kände båda två att elevrättsperspektivet var viktigt i det här fortsätter Therese och syftar då på sin kollega rådgivaren Gunilla Kihlgren.

Under materialets utveckling har Therese och Gunilla utgjort expertgrupp som sakkunniga och förmedlat kontakter.

– Vi har återvänt till Gunilla och Therese med jämna mellanrum för att stämma av, berättar Zafire. Och fortfarande hjälper ni som myndighet till att sprida den här appen på alla olika nivåer. Trots att den nu är drygt två år gammal så håller vi den levande.

Post- och telestyrelsen har finansierat appen och Specialpedagogiska skolmyndigheten bidragit med sin expertkunskap. Arbetet just nu är att optimera den för de operativsystem som uppdateras.

– Men den kommer även att översättas till fler språk, berättar Zafire, även om innehållet är oförändrat. Det är viktigt att den fortsatt är gratis, tillgänglig och kvalitetssäkrad.

Utvecklad tillsammans med eleverna

De elever som förekommer på filmerna i appen blev ibland less på oss, skrattar Zafire och berättar att ibland när vi kom på besök för att testa en ny idé kunder eleverna ropa "Nej, inte ni igen!"

– Men när vi frågade eleverna själva om innehållet ville de ha mer interaktion om känslor och hur gör jag för att få en kompis eller en partner?

Den målgrupp vi talar om är oftast väldigt skyddade och beroende av sin omgivning. Det blir det ofta att omgivningen bestämmer vad eleven eller ungdomen ska få ta del av och hur mycket personlig integritet hen får ha. Dessutom är det ett av tradition ett tabubelagt område trots att det sedan mitten av 50-talet varit obligatoriskt med sex och samlevnad i undervisningen.

– Med den användning som är varje dag så måste Privatliv vara väldigt populär utanför grundsärskolan och gymnasiesärskolan, säger Gunilla Kihlgren. Att det dessutom är ett utav de få läromedel som är uppbyggd utifrån ett elevrättsperspektiv är säker en bidragande del.

– Det här tänket borde fortsätta, fyller Therese Lindahl i, det är absolut ett bra sätt att bygga läromedel. Vi kan tycka att läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning inte är med i tiden, lite för barnsligt och där är utvecklingen är verkligen efter. Vi borde ju vara i framkant och interaktiva.

– Och våra läromedel designade för vår målgrupp, kompletterar Gunilla. Det går inte bara att göra ett läromedel rakt upp och ner längre. Eleverna kräver mera, en miljö där läraren och eleven kan delta i materialet interaktivt.

– Det här tänket borde fortsätta, fyller Therese Lindahl i, det är absolut ett bra sätt att bygga läromedel. Vi kan tycka att läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning inte är med i tiden, lite för barnsligt och där är utvecklingen är verkligen efter. Vi borde ju vara i framkant och i digitalisering.

Framgångsfaktorerna är många

– Det var 30 000 besökare per dag de första månaderna efter lanseringen. Nu har appen funnits i två år och besökarna har varit rätt konstant på 10000 vilket innebär att det måste användas systematiskt, berättar Zafire.

I Sverige idag så går det cirka 10 000 elever i grundsärskola och gymnasiesärskola och det är fortsatt drygt 10 000 användare per dag. Det betyder att Privatliv har nått utanför den primära målgruppen. På grund av den lätta svenskan i appen så används den bland annat i Svenska för invandrare (SFI).

– Vem vet vad som händer, jag hoppas att appen får sällskap inom några år av många andra slags digitala sätt att lära och uppleva saker, avslutar Zafire Vrba.

Privatliv

Appen laddar du ner via www.mittprivatliv.se. Där finns noggranna instruktioner på hur du lägger till appen på din telefon eller surfplatta.

Publicerat fredag 2 november 2018