Elev får hjälp av pedagog

Hur kan alla elever nå målen?

Om man på allvar vill börja jobba med att utveckla sin skola så att den fungerar för alla, vad är viktigt att tänka på då?

– Det viktigaste är att utgå ifrån hur det ser ut i skolans vardag. Det handlar om att identifiera sina utmaningar. Hur bra är vi på att se, anpassa och stimulera till delaktighet idag? Och varför är det så? säger Per Skoglund, regional FoU-samordnare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Han beskriver vikten av en gemensam målsättning och samverkan mellan alla nivåer i organisationen.

– Politiker och skolledare behöver engagera sig och ge stöd till rektorer, för att de ska klara att stödja och utmana sin personal att använda alla stödresurser.

Framgången ligger i ett kollegialt samarbete i handling och lärande. Det visar bland annat forskning om inkludering och måluppfyllelse i Essunga.

Begreppen likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet är centrala, menar han. De hjälper oss att se klarare än om vi allmänt talar om inkludering. Likvärdighet är att se och förstå alla elever och deras förutsättningar. Hoppar vi över det vet vi inte vad vi ska ge för stöd. Tillgänglighet och delaktighet handlar om att skapa en anpassad lärmiljö och gemenskap där eleven stimuleras till delaktighet.

– Vi måste inse att personalen är den avgörande faktorn för elevens framgång. Det håller inte längre att endast fokusera på brister hos eleven, säger Per Skoglund.

Om arbetet i Essunga skolor

Forskningen baserad på skolor i Essunga presenteras i rapporten Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever. (Persson & Persson 2012)

Publicerat fredag 13 december 2013 Granskat måndag 11 januari 2016