Deltagare och åhörare i en paneldebatt

Hur främjar vi närvaro och före­bygger från­varo i skolan bland elever med funktions­nedsättning?

Direktsänd frukostseminarium onsdagen den 4 december

Den 4 december bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, in till ett frukostseminarium om problematisk skolfrånvaro med fokus på hur vi kan främja närvaro och förebygga frånvaro i skolan.

Under det senaste året har frågan om problematisk skolfrånvaro cirkulerat i samhällsdebatten, både i media och inom politiken. Det finns många idéer om hur vi i Sverige ska göra för att främja närvaro och minska frånvaron bland elever och statistik visar att många av de elever som har en problematisk frånvaro även har en funktionsnedsättning, framförallt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

Seminariet inleds med en presentation av hur skolverksamheter kan arbeta förebyggande och vilket stöd som finns att få från SPSM. Presentationen följs sedan av ett samtal med politiker, experter och unga med egen erfarenhet, om hur vi tillsammans kan arbeta för att gruppen unga med funktionsnedsättning ska få rätt stöd i skolan och inte riskera att få en problematisk skolfrånvaro.

Medverkande i panelsamtalet

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Jasmine Öhlin, ambassadör för Hjärnkoll som lever med asperger och bdd och som har erfarenhet av längre skolfrånvaro
  • Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
  • Kristina Axén Ohlin, riksdagsledamot, Utbildningsutskottet (M)
  • Malin Gren Landell, psykolog, psykoterapeut och författare med fokus på bland annat skolnärvaro
  • Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention
  • Helene Fägerblad, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Följ seminariet i direktsändning

Frukostseminariet kommer att direktsändas och du kan följa sändningen via vår Youtube-kanal. Tid för sändningen är 08:00-09:00. Sändningen teckenspråkstolkas och textas.

En inspelad version kommer även att publiceras i efterhand på www.spsm.se/frukostseminarier.

Vill du närvara på plats?

Är du intresserad av att delta vid frukostseminariet så finns det platser kvar. Sista anmälningsdag är torsdagen den 28 november.

Seminariet äger rum på Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons plan 4, i Stockholm. Frukost serveras från klockan 07:30 och seminariet startar klockan 08:00. Ange eventuell specialkost i din anmälan. Observera att det finns ett begränsat antal platser.

Publicerat fredag 29 november 2019