Försättsbladet till rapporten Stödjande strukturer.

Hur bemöter skolan elever med autism?

En grundförutsättning är att skolledningen har en tydlig vision och viljeinriktning att arbeta för en inkluderande skola. Utifrån det bygger man en organisation som ger ett kontinuerligt utvecklingsstöd som hjälper skolan att utveckla sin förmåga att se, förstå, involvera, samarbeta och anpassa.

Det är Thomas Ahlstrands reflektion på rapporten Stödjande strukturer – en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism. Thomas är nationell samordnare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Rapporten ringar in de centrala frågorna

Rapporten Stödjande strukturer – en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism, är skriven av Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Ulla har följt fyra elever i olika årskurser på två skolor och har deltagit med observationer och intervjuat klasslärare, specialpedagoger, elevassistenter, rektorer samt haft samtal med eleverna.

– Den här studien visar hur viktigt det är att skolan har tydliga intentioner och förmåga att arbeta med inkluderande processer, säger Ulla.

Alla skolelever är unika och det finns inte en lösning som passar för alla elever med autism. Men rapporten ger insikt om vilka frågor som är viktiga och hur skolpersonal, föräldrar och elever upplever utvecklingsarbetet.

Studien kan ge stöd i din skolas arbete

Rapporten beskriver ett utvecklingsarbete i en kommun där ledningen tagit beslut om att rikta ett särskilt specialpedagogiskt stöd till elever och lärare, i syfte att arbeta för en inkluderande skola.

– Förhoppningsvis kan studien ge upphov till reflektioner på den egna skolan om hur det pedagogiska och sociala arbetet med att stödja elever inom autismområdet kan utvecklas, säger Ulla Reiderstedt, regionchef på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Rapporten kan beställas kostnadsfritt här i vår butik.

Publicerat onsdag 17 september 2014 Granskat måndag 11 januari 2016