Elev vid bänk med pekplatta

Pekplattan utvecklar kommunikationen

– Så här bakade jag rulltårta igår, berättar en av flickorna entusiastiskt och visar foton för klasskamraterna på den interaktiva tavlan. Fotona togs med pekplattan och visar hur den kan användas som interaktiv kontaktbok mellan skolan och hemmet, vilket även stimulerar kommunikationsförmågan.

Sofielundsskolan i Malmö fick under 2013 bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS-medel), för ett utvecklingsprojekt med pekplatta i undervisningen i en klass med elever med autism. Klassen, som just nu har totalt 15 elever i årskurserna F till 8, är uppdelad i tre grupper, baserat på ålder och kunskapsnivå. Grupperna använder pekplattan på varierande sätt.

Till klassen med inriktning på elever med autism kan elever söka från hela Malmö. Liknande klasser finns även på några andra skolor i staden. Beroende på de individuella förutsättningarna hos var och en av eleverna, inkluderas de i större klass i vissa ämnen och får undervisning i mindre grupp i andra.

– SIS-satsningen har varit värdefull, tycker Anna Skoglund, specialpedagog i autismklassens yngsta grupp. Det är utvecklande både för lärare och elever och pekplattan används till mer än vi tänkte från början.

Kompetens och intresse för tekniska hjälpmedel är A och O

– Vi är en tekniktät grundskola, berättar rektorn, Marie Wesén. Som lärare var jag mycket teknikintresserad och var en tidig användare av interaktiv tavla. Ändå tog det mig ungefär tre månader att lära mig den fullt ut. Det har jag tagit med i planeringen för pekplatteprojektet.

– Vi började därför med att utbilda lärarna, innan eleverna fick sina pekplattor, fortsätter hon. Till hjälp hade vi en it-pedagog och vid några tillfällen även en mediepedagog från en av Malmös gymnasieskolor. Dessutom fick lärarna vid ett par tillfällen utbildning av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare. Först efter en halv termin fick eleverna sina pekplattor, och då kände sig också lärarna beredda att använda dem på ett bra sätt.

Utbildningen för lärarna fortsatte under hela 2013, med ett till två utbildningstillfällen i veckan. Det har varit uppskattat och gett möjlighet till erfarenhetsutbyte och vidareutveckling. Nu finns kompetensen hos lärarna, som använder erfarenheterna och handleder fler kolleger.

Mer om SiS-medel och om hur du ansöker

Publicerat måndag 28 juli 2014 Granskat måndag 11 januari 2016