Höstens distanskurser

Höstens nätbaserade kurser

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett 25-tal nätbaserade kurser. Kurserna berör bland annat tillgänglighet och delaktighet i lärmiljön samt pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar.

En av höstens distanskurser heter "Se oss - möt oss". Kursen vänder sig till personal som möter barn och elever med flera funktionsnedsättningar, i förskolan och i grundsärskolans inriktning träningsskolan.

– Behovet av kurser är stort där det pedagogiska dilemmat uppstår i arbetet med barn med kombinationer av flera funktionsnedsättningar är. Vi ser en fördel med att hela arbetslag anmäler sig och går kursen tillsammans, säger Inger Anell som är kursansvarig.

Vi har ständigt ett antal uppdragsförfrågningar, där kursens innehåll kan möta upp de komplicerade pedagogiska frågor som kommer från verksamheterna, fortsätter Inger.

Du hittar samtliga distanskurser som startar i höst i listan nedan. Där du kan läsa mer om innehållet och anmäla dig.

I våra nätbaserade kurser utbyter du erfarenheter med de andra deltagarna i vår digitala utbildningsmiljö SPSM Fortbildning. Våra distanskurser är en praktisk studieform där kommunikation på kursforum är den bärande idén. Du kan studera utan långa resor, kursarbetet är flexibelt i tid och rum och du har stor möjlighet att påverka din egen studiesituation.

Välkommen med din anmälan!

Publicerat tisdag 12 maj 2015 Granskat onsdag 27 januari 2016